Betre sjukepengdekning for sjølvstendig næringsdrivande

Dekninga aukast til 80 prosent.

NOPA har det siste året kjempa for at komponistar og tekstforfattarar skal ha bedre dekning av sjukepengar. I dag kom gladnyheita om at Venstre føreslår å auke sjukepengedekninga til 80 prosent.

Sjølvstendig næringsdrivande har i dag ikkje krav på meir enn 75 prosent av sjukepengegrunnlaget det første året, medan lønnsmottakarar har 100 prosent dekning. No føreslår Venstre å auke dekningsgraden.

– Vi vil ikkje at folk skal velge bort å starta si eiga verksemd på grunn av dårlege velferdsordningar. Tvert imot trenger vi insentiv som gjer at fleire tek steget, seier Terje Breivik, parlamentarisk leiar i Venstre.

BETYR MYKJE

I samarbeid med Kunstnernettverket, som samlar 30.000 medlemmer innan alle kunstformer, har NOPA kjempa for å auke dekningsgraden.

– Dette betyr så mykje, den tryggheten at ein stadig klatrar nærmere 100 prosent. All honnør til Venstre som har stått på for dette. Dei er virkelig i førersetet for å styrke sjukepengegrunnlaget for sjølvstendig næringsdrivande, seier Tove Bøygard, nestleiar i NOPA.

NOPA har meldt inn krav om 100 prosent dekningsgrad både til kunstnermeldinga og kulturmeldinga, som det vert arbeidd med i år. I tillegg har vi hatt møte med Skei Grande og andre politikarar.

NOPA og Kunstnernettverket møtte kulturminister Trine Skei Grande 22. november 2018. Foto: Maja Grabia

Del dette innlegget

Tilbake til toppen