Balansekunsts rådgivningstelefon - NOPA
  • EN
  • Kalender 14

Balansekunsts rådgivningstelefon

Har du spørsmål om seksuell trakassering eller maktmisbruk?

Telefon foto

Torsdag 4. januar 2018 åpnet Balansekunsts nye rådgivningstelefon, et gratis lavterskeltilbud for personer som har vært utsatt for eller vært vitne til seksuell trakassering i kulturlivet. Er du usikker på hva du har opplevd, eller lurer du på hvordan du kan gå videre med en sak?

Ring 940 87 929 for å få veiledning. Telefonen er åpen tirsdager og torsdager fra klokken 12 til 15, og besvares av erfarne advokater med taushetsplikt, som vil kunne hjelpe deg med veiledning i saken og hvordan den kan håndteres videre. Alle henvendelser behandles fortrolig, og det er mulig å være anonym.

Er du usikker på om du har opplevd, utøvd eller vært vitne til seksuell trakassering?

Seksuell trakassering defineres som uønsket seksuell oppmerksomhet som oppleves som krenkende og plagsom for den som rammes. Seksuell trakassering kan være både fysisk, verbal og ikke-verbal, og kan omfatte alt fra seksuelle kommentarer til uønsket berøring. Det kan også skje via sosiale medier. Arbeidsgiver har etter likestillings- og diskrimineringsloven en plikt til å hindre og forebygge seksuell trakassering på arbeidsplassen.

Det er ikke alltid det er lett å snakke om vonde og ubehagelige opplevelser over telefon. Her kan du finne noen veiledende råd i skriftform.