Balansekunsts rådgivningstelefon - NOPA
  • EN
  • Kalender 03

Balansekunsts rådgivningstelefon

Trenger du rådgivning om diskriminering, seksuell trakassering eller maktmisbruk i kulturlivet?
Balansekunsts rådgivningstelefon
Grafisk design: Postpost.studio / Balansekunst.no

Ring Balansekunsts rådgivningstelefon på 400 38 800.

Se mer info på Balansekunst sine nettsider.

Rådgivningstelefonen er et gratis lavterskeltilbud for personer som har opplevd, vært vitne til eller har spørsmål om diskriminering, seksuell trakassering eller maktmisbruk i kulturlivet. Er du usikker på hva du har opplevd, eller på hvordan du kan gå videre med en sak, kan du få veiledning hos Balansekunst.

For å gjøre det enklere å benytte seg av tilbudet har de fra og med mars 2020 utvidet telefonens åpningstider. Nå kan du ringe 400 38 800 på virkedager mellom kl. 9 og 16. Dersom du legger igjen en beskjed på telefonsvareren vil du få svar innen 1 virkedag. Alle henvendelser behandles fortrolig, og det er fullt mulig å være anonym.

Rådgivningstelefonen er et samarbeid mellom Balansekunst og Advokatene Graasvold & Stenvaag. Telefonen besvares av advokater med lang erfaring fra varslersaker i kulturlivet.

Er du usikker på om du har opplevd, utøvd eller vært vitne til seksuell trakassering eller diskriminering? 

Seksuell trakassering defineres som uønsket seksuell oppmerksomhet som oppleves som krenkende og plagsom for den som rammes. Seksuell trakassering kan være både fysisk, verbal og ikke-verbal, og kan omfatte alt fra seksuelle kommentarer til uønsket berøring. Det kan også skje via sosiale medier.

Diskriminering kan ta mange former. Det kan dreie seg om direkte forskjellsbehandling, og det kan dreie seg om indirekte forskjellsbehandling hvor en tilsynelatende nøytral bestemmelse, handling eller praksis gjør at noen personer vil stille dårligere enn andre.

Minoritetsgrupper som LHBTQ-personer, personer med flerkulturell bakgrunn, personer med tilhørighet til en minoritetsreligion, tilhørighet til en urfolksgruppe eller nasjonal minoritet og personer med funksjonsnedsettelser er mer utsatt for usaklig forskjellsbehandling, nedsettende kommentarer, hatefulle ytringer og konkrete trusler enn den øvrige befolkningen (Institutt for samfunnsforskning).

Det er etter straffeloven forbudt å spre hatefulle ytringer. Det er samlebegrep som omfatter alt fra rasisme til andre kriminelle og hatefulle ytringer. Det er forbudt å fremsette slike ytringer selv, men det er også straffbart å medvirke til det.

Etter likestillings- og diskrimineringsloven er det forbudt med usaklig forskjellsbehandling.

Arbeidsgiver har etter likestillings- og diskrimineringsloven en plikt til å hindre og forebygge seksuell trakassering og diskriminering på arbeidsplassen, og varsler skal håndteres og tas på alvor.

Det er ikke alltid så lett å snakke om vonde og ubehagelige opplevelser, og det er ofte vanskelig å varsle. Her kan du finne noen veiledende råd og mer informasjon om hjelpeapparat.

Kilde: Balansekunst.no