Arbeidsopphold i Tsjekkia mars 2022 - NOPA
 • EN
 • Kalender 28

Arbeidsopphold i Tsjekkia mars 2022

Søk om arbeidsopphold i Tsjekkia i mars 2022 – frist 1. november.
Broumov kloster Tsjekkia
Broumov kloster - Foto Kateřina Ostradecká

Vi hadde strålende respons på utlysning av arbeidsopphold i november 2021, og nå er ny runde utlyst for mars 2022.

Søk om arbeidsopphold her.

NOPA har inngått samarbeid med Kultur- og utdanningssenteret Broumov (Educational and Cultural Centre Broumov) om arbeidsopphold og kulturutveksling i Tsjekkia. Prosjektet er knyttet til det tidligere klosteret i Broumov. Prosjektet kalles Hortus Musicalis Broumov.

Norske og Tsjekkiske komponister, tekstforfattere og artister vil bli invitert på arbeidsopphold i klosteret, og som en del av prosjektet vil det bli organisert ulike musikkaktiviteter på stedet. Prosjektet er finansiert av Island, Liechtenstein og Norge gjennom kulturprogrammet i EØS-midlene 2014-2021, og vil vare frem til april 2023. Arbeidsoppholdene vil foregå i november 2021, mars og oktober 2022 og april 2023. Det kommer nye søknadsfrister for senere opphold i 2022 og 2023.

Under alle oppholdene vil det være en deltaker fra Tsjekkia, som har tilsvarende arbeidsopphold. I mars 2022 er komponist og musikkviter Aleš Březina valgt ut. Březina har studert fiolin på Pilsen Conservatoire og musikkvitenskap på Universitetet i Praha, Basel og Berlin. Han har blant annet vunnet to Alfréd Radok’s Awards for beste musikk, som er den mest prominente Tsjekkiske filmprisen. Březina har også være nominert flere ganger for hans to kammeroperaer.

De som får arbeidsopphold vil få dekket følgende:

 • Flybillett til og fra Norge og lokaltransport til Broumov i Tsjekkia
 • Overnatting og frokost i Broumov kloster i 30 døgn
 • Arbeidsstudio til disposisjon i klosteret under hele oppholdet
 • Opptaksstudio 7 dager i løpet av perioden, deles med Tsjekkisk deltaker. Inkludert teknisk tjeneste i studioet.
 • Honorar på ca. 4.000 Euro.

Deltakerne forplikter seg til å

 • Delta under hele oppholdet
 • Ha noe samarbeid med Tsjekkisk deltaker
 • Bidra med noe musikkaktivitet i lokalmiljøet (konsert, workshop for barn el.l. etter avtale).

Kontaktperson for spørsmål rundt ordningen er Åsmund Prytz – prytzas@gmail.com / 971 84 013

Søk ved å benytte skjemaet under. Vennligst svar på engelsk.

 • DD dot MM dot YYYY
 • Dra og slipp filer her, eller
  Max. file size: 40 MB, Max. files: 3.
  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.

  Hovedaktiviteter i prosjektet
  Prosjektet består av fire månedslange arbeidsopphold i klosteret i perioden 2021-2023. Alle arbeidsoppholdene involverer en Norsk og en Tsjekkisk deltaker. Klosterets unike bygning skal gi musikkskapere muligheten til å fokusere på arbeidet sitt. Det vil bli bygget nye studioer i klosteret for dette prosjektet og et eksisterende innspillingsstudio vil bli modernisert. I tillegg til å jobbe med egne prosjekter, vil deltakerne også bidra i det lokale musikklivet.

  Målet er at prosjektet skal bidra til arbeidsopphold og kulturutveksling. For NOPAs medlemmer og tilknyttede betyr dette en mulighet til en måneds arbeidsopphold på et kloster i Tsjekkia der reise og overnatting er dekket, det utbetales i tillegg et honorar. Disse arbeidsoppholdene vil inngå som en del av kulturtilbudet i klosteret. Prosjektet vil gi deltakere og arrangørene ny kunnskap og forhåpentligvis økt samarbeid og utveksling mellom Tsjekkia og Norge, noe som igjen kan bidra til økt utvikling og bevissthet i lokalsamfunnet og regionen. Prosjektet vil bli implementert etter retningslinjene til Broumov Benedictiner kloster.

  En del av målet med samarbeidet er kunnskapsheving og nettverksbygging for de involverte organisasjonene. Det Tsjekkiske prosjektteamet skal tilegne seg kompetanse om den norske musikkbransjen og utvikle praksisen med arbeidsopphold for kunstnere. Studiebesøk til Norge vil være en del av prosjektet.

  Under alle oppholdene vil det være en deltaker fra Tsjekkia, som har tilsvarende arbeidsopphold. De Tsjekkiske deltakerne er allerede valgt ut:

  November 2021: Jazz composer and musician Kristina Barta (https://kristinabarta.com/home)

  November 2021 (NOPA): Komponist og tekstforfatter Tuva Hellum Marschhäuser / Tuvaband (https://www.tuvabandmusic.com)

  Mars 2022: Composer and musicologist Aleš Březina (http://alesbrezina.cz)

  Oktober 2022: Composer, actor and pedagogue Jan Matásek (https://sites.google.com/site/janmatasek/)

  April 2023: Musician, producer and composer Jan P. Muchow (https://cs.wikipedia.org/wiki/Jan_P._Muchow)

   

  Samarbeid med lokalsamfunnet
  Prosjektet har et tverrfaglig potensial når skapere og artister fra ulike sjangere møtes. Lokalmiljøet inviteres til musikkaktiviteter med prosjektets deltakere. Dette vil kunne føre til bedre kommunikasjon mellom klosteret og lokalmiljøet.

   

  NOPA er norsk partner
  Samarbeid og kunnskapsdeling mellom Kultur- og utdanningssenteret Broumov og NOPA er en viktig del av prosjektet. NOPA har ansvaret for å rekruttere norske deltakere til prosjektet og vil i tillegg organisere studiebesøk til Norge for vår Tsjekkiske samarbeidspartner.

   

  EØS-midlene
  Gjennom EØS-midlene bidrar Island, Liechtenstein og Norge til sosial og økonomisk utjevning og skal styrke samarbeidet mellom Norge og mottakerlandene i 15 land i Sentral- og Sør-Europa og Balkan. Tsjekkia har vært mottaker av økonomisk tilskudd siden 2004, da landet gikk inn i EU. De ble samtidig en del av EØS-samarbeidet. Siden 2004 har EØS og Norway Funds støttet mange interessante prosjekter for mer enn seks milliarder CZK i Tsjekkia, eller ca. 2,5 milliarder norske kroner. For tiden er Tsjekkia det femte største mottakerlandet etter Polen, Romania, Ungarn og Bulgaria.

  Se mer info om prosjektet her.