Arbeidsopphold i Bulgaria sommeren og høsten 2023! - NOPA
  • EN
  • Kalender 24

Arbeidsopphold i Bulgaria sommeren og høsten 2023!

Søk om prosjektdeltagelse! Første mulighet for opphold i utlandet er allerede 15.-21. juni.
EØS 2 – logo Bulg ill foto – Deensel
Foto: Deensel

NOPA fortsetter utlysningene av spennende muligheter for arbeidsopphold i utlandet. 

NOPA er partner i EØS-prosjektet “Music Art Tabor” i Bulgaria. Prosjektet lyser nå ut muligheter for at NOPA-medlemmer/tilknyttet kan delta på arbeidsopphold i Bulgaria.

Det første arbeidsoppholdet er allerede 15. – 21. juni 2023 (inkludert to reisedager). NOPA søker i første omgang to deltakere for prosjektet i nevnte periode. Deltakere som ikke har anledning i juni, men som kan delta senere i sommer – må også gjerne melde sin interesse nå.

Søknadsfrist var 23. mai 2023. (se skjema lengre nede i saken)

Hva foregår under oppholdet?
Oppholdene har varierende innhold, men alle inkluderer musikalsk samarbeid med musikkskapere og utøvere fra roma-befolkningen i Bulgaria. Deltakerne må være forberedt på improvisasjon, samspill med lokale musikere og på å bidra musikalsk på ulike scener. Oppholdet vil foregå på ulike steder i Bulgaria, bla. med deltakelse på musikkfestivaler i Sofia og i mindre byer i landet.

Hvem kan delta?
Deltagelse er åpen for både NOPA-medlemmer og tilknytta.

Hvordan blir man honorert?
For deltagelse i juni er det satt av kr 50.000 per person som skal dekke honorar, reise, hotell og mat. Vi antar at andelen som blir igjen til honorarer er +/- kr 40.000 per person.

Angående deltagelse i sommer/høst kommer NOPA med mer informasjon etterhvert. 

Mulighet for å delta på internasjonalt rettighetsseminar
T.o skal NOPAs styreleder Ole Henrik Antonsen delta som representant for ECSA på det internasjonale rettighetsseminaret https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/web/guest/international-ip-enforcement-summit-2023 14. og 15. juni i Sofia. Ole Henrik skal delta i et panel den 14. juni. Dersom deltakerne som velges ut har lyst/anledning til å bli med på konferansen – vil vi fra NOPAs side forsøke å legge til rette for det.

For mer info om prosjektet ta gjerne kontakt med NOPA-medlem og rådgiver Åsmund Prytz, telefon 97184013, prytzas@gmail.com

Lenker
https://musicarttabor.com/
https://www.facebook.com/musicarttabor

 

Mer info om prosjektet på engelsk her:

NOPA-members and affiliates who are interested in collaboration and fusion of Roma folklore with contemporary trends in music

One of the specific goals of the current project is to promote cultural diversity of Roma minorities and improve their access to culture through the work of professional composers/musicians from Norway and local amateurs and producing music with jazz and ethno elements over the specific Balkan rhythm.

Within the series of touring events and festivals, together with NOPA, we will experiment with new spaces to open the creative boundaries between professional artists and amateurs through the synthesis of arts and interpretations of traditional themes related to Roma culture.

Music Art Tabor aims to organize a variety of artistic and creative events, performances, exhibitions and initiatives that will revive the peripheral areas (the outermost Sofia districts with a concentration of Roma population and breathe new life into smaller towns and villages in Northern Bulgaria, where it will attract new audiences.

Dates for residencies in June: 
  • 15. June: Travel from Norway
  • 16. June: Opening of the project with press conference. NOPA-representative will participate. In Art center Toplo Centralawith the Bulgarian and Roma musicians.
  • 18. June: First day Faculty Festival – Sofia
  • 20. June: One day festival Orlandovci– Sofia
  • 21. June: Travel back to Norway

Stay tuned for projects you can apply for in near future: