80 tillitsvalgte i NOPA inviteres på seminar - NOPA
  • EN
  • Kalender 23

80 tillitsvalgte i NOPA inviteres på seminar

NOPA inviterer alle som sitter i styrer, råd, utvalg og juryer for å lære og dele erfaringer.
Styre med bord
NOPAs styre og administrasjon på styreseminar august 2020. Foto: Chi Ton.

På programmet står ny kunnskap og mulighet til å dele erfaringer og gi innspill til NOPAs arbeid. De som deltar på tillitsvalgtseminar inviteres til å delta på NOPA-seminaret uten å betale deltakeravgift.

NOPA har en stor gjeng med medlemmer som er engasjert i arbeid for foreningen. I 85 år har foreningen vært drevet av aktive medlemmer som har brukt verdifull tid på å arbeide for fellesskapets interesser. Det har satt sitt særpreg på foreningen. Man finner NOPA-medlemmer i mer enn 130 verv i norsk musikkbransje.

Seminaret arrangeres mandag 16. januar kl. 10.00-16.00, i forkant av NOPA-seminaret. Det blir mulighet for å delta på middag etter seminaret, eller være med på hele NOPA-seminaret. De som har lang reisevei kan komme dagen i forveien. NOPA dekker rimelig reise.

Både de som er faste medlemmer og varamedlemmer i de ulike vervene er hjertelig velkommen. Lurer du på om du er tillitsvalgt? Se oversikt her: https://nopa.no/andre-tillitsvalgte/oversikt-over-tillitsvalgte/