Styret


Foreningen ledes av et styre som skal ivareta foreningens drift i samsvar med de vedtak som generalforsamlingen til enhver tid foretar.

NOPAs styre består av valgt styreleder og seks øvrige medlemmer, alle med varamedlemmer. Minst tre av medlemmene velges blant foreningens komponister og minst to blant tekstforfatterne. Begge kjønn skal være representert med minimum to styremedlemmer. Alle velges for to år av gangen.

NOPAs styre. Fra venstre: Dagfinn Nordbø, Jon-Willy Rydningen, Arvid Wam Solvang, Karoline Krüger. På benken: Tove Bøygard, Ingrid Kindem og Bjørn Eidsvåg. Foto: Anne Valeur
 • Ingrid Kindem
  styreleder

  CA

  Komponist, musiker og musikkprodusent.

  Medlem i TONO fra 1992, NOPA-medlem fra 2001.
  Fra Fredrikstad, bor i Oslo. Musikkutdannelse fra NTNU i Trondheim.
  Hun komponerer musikk med rot i moderne nordisk tonespråk og har keyboards og elektronikk som hovedinstrument. Hun har i mange år ledet ensembler i forbindelse med kulturutveksling i Pakistan, India, Sør-Afrika, Ghana og Palestina bl a gjennom Rikskonsertene, Telenors Kulturprogram og MELA.
  Hun arbeidet gjennom flere år som orkesterleder i NRK TV og har komponert og produsert musikk til flere barneplater, musikkspill og revyer.
  Hun har fartstid som styremedlem i NOPA, TONO, FFLB og FFUK. I perioden 2010 – 2014 arbeidet hun som produsent i Rikskonsertene.

 • Tove Bøygard. Foto: Anne Valeur

  Tove Bøygard
  1. nestleder

  CA

  Komponist, tekstforfatter og artist

  Medlem i TONO fra 1994, NOPA-medlem fra 2006.
  Tove er utdannet sosionom, og har arbeidet i over 20 år gatenært i Oslo med stoffmisbrukere og prostituerte. Hun har gitt ut 5 CDer med eget materiale, og siste platen ble Spellemannsnominert i kategorien country i 2014. Hun har en fortid som Arbeiderpartipolitiker, og har hatt en rekke verv i musikkbransjen gjennom 20 år. Hun har blant annet sittet mange år som styremedlem i Gramart (hvor hun fortsatt er styremedlem) og Norsk Artistforbund, hun har sittet i utøversektor i GRAMO, i styret i Fond for Utøvende Kunstnere og i utvalg for fonogramproduksjon i Fond for Lyd og Bilde. Hun sitter nå i fordelingsutvalget i TONO og som varamedlem til styret i TONO og er styremedlem i Ordentlig Radio.

  I NOPA-sammenheng er Tove særlig engasjert i arbeidet med kunstnerpolitikk og politisk samarbeid på tvers av organisasjonene.

 • Jon-Willy Rydningen
  2. nestleder

  C

  Komponist, musiker og produsent.

  Medlem i TONO fra 1989, NOPA-medlem fra 2001.
  Fra Sandnessjøen, nå bosatt i Moss. Utdannet ved Norges Musikkhøgskole.
  Har skrevet, produsert og spilt på et betydelig antall innspillinger med norske og utenlandske artister. Har også skrevet musikk til film og TV, samt vært orkesterleder på flere NRK-produksjoner.
  Sitter i sin andre periode som styremedlem i NOPA og representerer NOPA i Kunstnernettverkets næringsutvalg

  I NOPA-sammenheng er Jon-Willy særlig engasjert i arbeidet med kultur og næring, og i NOPAs internasjonale arbeid.

 • Dagfinn Nordbø. Foto: Anne Valeur.

  Dagfinn Nordbø

  A

  Tekstforfatter, satiriker, artist.

  Medlem i TONO fra 1999, NOPA-medlem fra 2004
  Dagfinn er utdannet barnevernspedagog, men har arbeidet i kreative bransjer siden 80-tallet. Han har 12 års fartstid fra reklamebyråer, har vært fast tekstforfatter for NRK P2s Hallo i Uken i 20 år, i tillegg til en rekke programmer på NRK P1. Har skrevet tekster for en rekke norske komikere, vært frilans politisk kommentator i Klassekampen, Aftenposten og VG. Frontfigur i Det Norske Poesi & Satireorkester. Dagfinn er utvalgssekretær i FFLBs Tekstutvalg.

  I NOPA-sammenheng er Dagfinn særlig engasjert i arbeidet med saker relatert til tekst.

 • Karoline Krüger. Foto: Anne Valeur

  Karoline Krüger

  CA

  Komponist, sanger, skuespiller

  Ble medlem i TONO i 1990, og har vært medlem av NOPA siden 2000.

  Karoline Krüger startet i popbransjen på slutten av -80 tallet, og har gitt ut seks soloalbum som sanger & låtskriver. De siste 15 årene har hun i hovedsak tilbrakt innen musikkteateret; både som komponist og som sanger/skuespiller ved flere av landets ledende teatre. Hun har hatt flere styreverv, bl.a i Det Norske Komponistfond og Fond for lyd og bilde.

  I NOPA-sammenheng er Karoline spesielt involvert i arbeid med musikkdramatikk.

 • Arvid Wam Solvang. Foto: Anne Valeur.

  Arvid Wam Solvang

  CA

  Låtskriver, musikkprodusent og musiker (gitarist).

  Medlem i TONO fra 2002, NOPA-medlem fra 2004
  Arvid er utdannet ved Norges Musikkhøgskole 1992-1996 og har rundt 2500 spillejobber på samvittigheten. Fra eget studio har han produsert og skrevet låter for Maria Mena, Christel Alsos, Vidar Johnsen & Peter Nordberg, A1 m.fl. Arvid er jurymedlem i Edvardprisen og Ramp-stipendet og sitter i valgkomitémedlem i Gramart. For tiden jobber han som produsent i Bærum Kulturhus.

  I NOPA-sammenheng er Arvid særlig engasjert i NOPAs internasjonale arbeid og saker som omhandler musikk i en digital verden; streaming, metadata og nye forretningsmodeller.

 • Bjørn Eidsvåg

  CA

  Komponist, tekstforfatter og artist.

  NOPA-medlem fra 1982.
  Bjørn har vært artist og låtskriver siden 1971. Han er en av Norges mestselgende artister - de fleste utgivelsene etter 1996 er solgt i 100 000 eksemplarer eller mer - og han har bidratt på som sanger og tekstforfatter på flere plateutgivelser med andre artister. I 2014 fylte han og Kringkastingsorkestret Oslo Spektrum med forestillingen «Klassisk Eidsvåg». Bjørn har lenge vært engasjert i arbeidet med å fremme norsk populærmusikk og i tillegg til å være styremedlem i NOPA, er han styremedlem TONO og tidligere styremedlem i GRAMO.

Vararepresentanter

Anita Skorgan (CA), Frøy Aagre (C), Aggie E. Peterson (CA), Kate Havnevik (CA), Lars Vaular (CA), Marit Larsen (CA) Eirik Myhr (CA).

Styrets prioriteringer

Det norske repertoaret er utgangspunktet for NOPAs virksomhet. Det spilles urovekkende lite norsk musikk i radio, TV og gjennom strømmetjenestene. NOPA arbeider nå sammen med resten av musikkbransjen for å snu trenden.

NOPA arbeider hardt for å blokkere nettsteder som publiserer ulovlig materiale.
Det er umulig å konkurrere med noe som er gratis. Strømmetjenestene har bidratt til at mange i Norge betaler en sum pr måned for å høre på musikk. Forretningsmodellene må imidlertid videreutvikles slik at de blir bærekraftige. De som produserer musikk må få igjen sine produksjonskostnader. Komponister og tekstforfattere må få betalt for det de skaper!

Profesjonelle komponister og tekstforfattere driver sitt eget selskap/enkeltpersonforetak. Rettferdige selskapsmodeller og ordninger for fødsel, trygd og pensjon bør også komme kunstnerne til gode.

Styreutvalget

Styret nedsetter et styreutvalg som består av styrets leder, samt første og andre nestleder. Styreutvalget kan mellom styremøtene avgjøre saker av ikke prinsipiell karakter, dersom det er upraktisk å innkalle styret. Utvalget kan dessuten avgjøre saker etter fullmakt fra styret, samt forberede saker overfor styret.

Administrasjon

 • Tine Tangestuen
  Administrativ leder

  (+47) 901 36 864
  tine@nopa.no

  Tine har ansvar for å lede NOPAs administrative og forvaltningsmessige arbeid i samråd med styreleder og er saksbehandler for NOPAs styre. Hun er ansvarlig for daglig drift, personalledelse og økonomistyring og har det overordnede ansvaret for NOPAs aktiviteter og tillitsvalgte.

  Tine har utdanning i kulturadministrasjon, økonomi og norsk fra Høgskolen i Telemark, og har tidligere vært prosjektleder i KS Agenda med produsentansvar for konferanser og internasjonale prosjekter, daglig leder i Norsk komponistforening, leder for UngInfo, kulturkonsulent i Porsgrunn kommune og sekretær i Kulturdepartementet.

 • Trine Mjølhus Jacobsen
  Organisasjonskonsulent

  (+47) 22 47 30 03
  trine@nopa.no

  Trine koordinerer NOPAs tilskuddsordninger, forvalter foreningens arbeidsboliger og har den daglige kontakten med medlemmer. Hun planlegger og koordinerer mange av NOPAs arrangement, medlemsmøter og seminarer.

  Trine er utdannet som samfunnsgeograf fra Universitetet i Bergen. Tidligere har hun jobbet blant annet som koordinator i Miljødirektoratet, som ungdomsskolelærer, og med lys, rekvisitter og scenerigg på diverse teatre og kulturscener. Har i mange år også jobbet frivillig for ulike musikkfestivaler.

 • Kjetil Johansen
  Regnskapssjef

  (+47) 22 47 30 04
  kjetil@nopa.no

  Kjetil har ansvar for regnskapet, budsjettoppsett, lønn og honorar for både NOPA og Stiftelsen Cantus. Han har fortløpende kontakt med våre revisorer.
  Forsikringer og andre administrative oppgaver ligger også til stillingen. Han arbeider tett med administrativ leder spesielt innenfor budsjetteringen og økonomistyring, og holder styret oppdatert på foreningens økonomi. Stillingen rapporterer også til styret.

  Kjetil var ansatt i TONOs økonomiavdelingen i 13 år før hans stilling ble overført til NOPA.
  NKF, Stiftelsen Martello og Norsk Musikkfond har han også ført regnskapene for, og for Norsk Musikk Informasjon (nå MIC) kjørte han lønn/honorarer.
  Kjetil ble formelt ansatt i NOPA i 2001, men hadde allerede da jobbet med regnskapene til NKF og NOPA siden 1992 gjennom sin stilling i TONO.

  Før Kjetil fant veien til et arbeidsliv innenfor kultur- og musikkfeltet jobbet han i restaurantbransjen, i næringsmiddelindustrien og landbruksnæringen, først i produksjon senere administrativt.

  Han har utdannet seg innen regnskapsfaget og tatt annen realvant kursing i regnskaps- og økonomifaget.

 • Lasse W. Fosshaug
  Kommunikasjonsrådgiver

  (+47) 916 06 355
  lasse@nopa.no

  Lasse har ansvaret for informasjonsflyten, både utad og innad. Han formidler informasjon om NOPAs virke og ordninger til NOPAs medlemmer og er prosjektleder for enkelte av NOPAs engasjementer, for eksempel Arendalsuka.

  Lasse er utdannet journalist og har hatt flere stillinger i Hi-Fi Klubben Norge, blant annet som informasjonskonsulent. Han har også studert kreativ skriving ved Høgskolen i Telemark og ved Kunsthøgskolen i Gøteborg og har gitt ut to bøker på Flamme Forlag.

Andre tillitsvalgte

På denne linken kan du lese mer om de enkelte vervene.

 

EtternavnFornavnUtvalgVervFunksjonstidValgtHar hatt vervet fraValgt eller innstilt av
KindemIngridStyretStyreleder220162014Generalforsamling
BøygardToveStyret1. nestleder220152015Generalforsamling
RydningenJon-WillyStyret2. nestleder220162012Generalforsamling
NordbøDagfinnStyretStyremedlem220162012Generalforsamling
EidsvågBjørnStyretStyremedlem220152015Generalforsamling
KrügerKarolineStyretStyremedlem220152015Generalforsamling
SolvangArvid WamStyretStyremedlem220162014Generalforsamling
AagreFrøyStyretVaramedlem220162012Generalforsamling
VaularLarsStyretVaramedlem220152015Generalforsamling
HavnevikKateStyretVaramedlem220162012Generalforsamling
MyhrEirikStyretVaramedlem220152015Generalforsamling
PetersonAggie E.StyretVaramedlem220152015Generalforsamling
LarsenMarit E.StyretVaramedlem220152015Generalforsamling
SkorganAnitaStyretVaramedlem220162016Generalforsamling
IvelandKariDesisorDesisor120162016Generalforsamling
LøvoldGeirDesisorDesisor120162016Generalforsamling
HovlandIngvarSakkyndig rådMedlem220162016Generalforsamling
BjerkestrandKjetilSakkyndig rådMedlem220162014Generalforsamling
GermetenGuro vonSakkyndig rådMedlem220162014Generalforsamling
HukkelbergHanneSakkyndig rådMedlem220162016Generalforsamling
LarsenMarit E.Sakkyndig rådVaramedlem220162014Generalforsamling
KolstadSandraSakkyndig rådVaramedlem220162014Generalforsamling
MathisenHansSakkyndig rådVaramedlem220162016Generalforsamling
StrømJon KonradSakkyndig rådVaramedlem220162012Generalforsamling
SamuelsenJørund FlugeValgkomiteenMedlem120152015Generalforsamling
TorgetBenedicte ElisabethValgkomiteenMedlem220162016Generalforsamling
ThomassenToreValgkomiteenVaramedlem120152015Generalforsamling

FurubotnElinValgkomiteenVaramedlem120162016Generalforsamling

KindemIngridTONOs styreStyremedlem220162014TONOs årsmøte
EidsvågBjørnTONOs styreStyremedlem220152013TONOs årsmøte
BøygardToveTONOs styreVaramedlem220152015TONOs årsmøte
BjerkrheimRagnarTONOs kontrollkomiteMedlem220152015TONOs årsmøte
HalleMortenTONOs kontrollkomiteVaramedlem22015TONOs årsmøte
EriksenRitaTONOs stipendkomitéMedlem120162013Generalforsamling
HaugeSvein DagTONOs stipendkomitéMedlem120162013Generalforsamling
UnstadTonjeTONOs stipendkomitéVaramedlem120162016Generalforsamling
LorentzenMortenTONOs stipendkomitéVaramedlem120162013Generalforsamling
EidsvågBjørnTONOs fordelingsutvalgMedlem120162016TONOs styre
BøygardToveTONOs fordelingsutvalgNestleder120162013 TONOs styre
RydningenJon-WillyTONOs fordelingsutvalgVaramedlem120162016TONOs styre
StoraasGauteTONOs fordelingsutvalgVaramedlem120162016TONOs styre
HolmsenGeirTONOs musikk og tekstfaglige utvalgMedlem120162009TONOs styre
IvelandKariTONOs musikk og tekstfaglige utvalgMedlem120162016TONOs styre
SkorganAnitaTONOs musikk og tekstfaglige utvalgVaramedlem120162016TONOs styre
TrudvangTrondTONOs musikk og tekstfaglige utvalgVaramedlem120162016TONOs styre
BerntzenJulian L.Statens stipendLeder220152013Generalforsamling
OverøyeOdd JohanStatens stipendMedlem220152015Generalforsamling
HavnevikKateStatens stipendMedlem220152013Generalforsamling
FurubotnElinStatens stipendMedlem220162014Generalforsamling
BjørgoIngunnStatens stipendMedlem220162016Generalforsamling
KnudsenLiseStatens stipendVaramedlem220162016Generalforsamling
JonerSverre IndrisStatens stipendVaramedlem 220162016Generalforsamling
AsbjørnsenHilde LouiseStatens stipendVaramedlem220152013Generalforsamling
EickMathiasStatens stipendVaramedlem220152013Generalforsamling
VingeJohnStatens stipendVaramedlem220162014Generalforsamling
BremnesLarsDet Norske KomponistfondStyremedlem420142013Kulturdepartementet
PaulsenAnnikenDet Norske KomponistfondStyremedlem420142013Kulturdepartementet
BjerknæsTrondDet Norske KomponistfondVaramedlem420142013Kulturdepartementet
LienAnnbjørgDet Norske KomponistfondVaramedlem420142013Kulturdepartementet
HukkelbergHanneKomponistenes VederlagsfondStyreleder420142012Generalforsamling
HolmsenGeirKomponistenes VederlagsfondStyremedlem420142014Generalforsamling
VanneboElisabethKomponistenes VederlagsfondMedlem420172016Generalforsamling
VanneboElisabethKomponistenes VederlagsfondVaramedlem220152014Generalforsamling
SørvågHanneKomponistenes VederlagsfondVaramedlem420172017Generalforsamling
SeglemKarlKomponistenes VederlagsfondVaramedlem4
20152014Generalforsamling
HegerstrømGeirTekstforfatterfondetMedlem420172016Generalforsamling
KråkevikHerborgTekstforfatterfondetMedlem420152014Generalforsamling
KnudsenLiseTekstforfatterfondetVaramedlem420142014Generalforsamling
WassermanJeffreyTekstforfatterfondetVaramedlem420172016Generalforsamling
FritznerKyrreFFLB Fagutvalg FonogramVaramedlem220162016Kulturdepartementet / NOPAs styre
KrügerKarolineFFLB Fagutvalg MusikkMedlem220162014Kulturdepartementet / NOPAs styre
RaschBjørn OleFFLB Fagutvalg MusikkVaramedlem220162014Kulturdepartementet / NOPAs styre
SkaugTrygveFFLB Fagutvalg TekstMedlem220162016Kulturdepartementet / NOPAs styre
UnstadTonjeFFLB Fagutvalg TekstVaramedlem220162016Kulturdepartementet / NOPAs styre
BjerkrheimRagnarKopinors styreMedlem120162015NOPAs styre
KindemIngridKopinors representantskapMedlem2014NOPAs styre
HofsethBendikKopinors representantskapVaramedlem2005NOPAs styre
MyhreLars MartinMusikkbransjens rettshjelpsfondStyremedlem20142014NOPAs styre
KindemIngridMusikkbransjens rettshjelpsfondVaramedlem20142014NOPAs styre
KindemIngridKunstnernettverketMedlem20142014NOPAs styre
BøygardToveKunstnernettverkets gruppe for skatt, trygd, pensjonMedlem20152015NOPAs styre
AagreFrøyKunstnernettverkets gruppe for skatt, trygd, pensjonMedlem20142014NOPAs styre
RydningenJon-WillyKunstnernettverkets næringsutvalgMedlem20142014NOPAs styre
KindemIngridRockheim Hall of fameStyremedlem2014Rockheim
BøhrenGeirArven etter RagnarockMedlem2014NOPAs styre
SkaareKristinKardemommestipendetLeder320142014NOPAs styre
BøhrenGeirKardemommestipendetMedlem320142014NOPAs styre
RaknerudMartin AhzamiKardemommestipendetMedlem320142014NOPAs styre
KindemIngridBallades representantskapMedlem2014NOPAs styre
TangestuenTineBallade.noStyremedlem220152013NOPAs styre
NordbøDagfinnBallade.noVaramedlem220132013NOPAs styre
KindemIngridNorwacos styreVaramedlem220162016NOPAs styre
AntonsenOle HenrikPhonofile ASStyremedlem120162013Generalforsamling
PaulsenAnnikenStiftenlsen CantusLeder420152015Generalforsamling
TrudvangTrondStiftelsen CantusMedlem420152015Generalforsamling
LøvvoldGeirStiftelsen CantusMedlem420162016Generalforsamling
KindemIngridECSA European Composer and Songwriter Alliance/APCOERepresentantNOPAs styre
RydningenJon-WillyECSA European Composer and Songwriter Alliance/APCOERepresentantNOPAs styre
BjerkestrandKjetilECSA European Composer and Songwriter Alliance/FFACERepresentant2016NOPAs styre
MyhrEirikNFCN Nordic Film Composers NetworkRepresentant2015NOPAs styre
KindemIngridNPU Nordisk populærautorunionDelegatNOPAs styre
RydningenJon-WillyNPU Nordisk populærautorunionDelegatNOPAs styre
BjerkestrandKjetilNOPAs musikkpris og tekstpris 2015Medlem220162014NOPAs generalforsamling
GermetenGuro vonNOPAs musikkpris og tekstpris 2015Medlem220162014NOPAs generalforsamling
HovlandIngvarNOPAs musikkpris og tekstpris 2015Medlem220162016NOPAs generalforsamling
HukkelbergHanneNOPAs musikkpris og tekstpris 2015Medlem220162016NOPAs generalforsamling
VanneboElisabethTilskuddsordning for arrangering av musikkverkMedlem2016NOPAs styre
SkatrudEven KruseTilskuddsordning for arrangering av musikkverkMedlem2016NOPAs styre
SkomsvollErlendTilskuddsordning for arrangering av musikkverkMedlem2016NOPAs styre
KindemIngridSpill norskLeder20152015NOPAs styre
KindemIngridPolitisk strategiLeder20152015NOPAs styre
NordbøDagfinnPolitisk strategiMedlem20152015NOPAs styre
BøygardTovePolitisk strategiMedlem20152015NOPAs styre
RydningenJon-WillyNOPAs næringsutvalgLeder2015NOPAs styre
HofsethBendikNOPAs næringsutvalgMedlem2015NOPAs styre
SolvangArvid WamNOPAs næringsutvalgMedlem2015NOPAs styre
AntonsenOle HenrikNOPAs næringsutvalgMedlem2015NOPAs styre
HavnevikKateNOPAs næringsutvalgMedlem2015NOPAs styre
RydningenJon-WillyHavnakomiteenLeder20162012NOPAs styre
HavnevikKateHavnakomiteenMedlem20162016NOPAs styre
AmdamTorgnyHavnakomiteenMedlem20162016NOPAs styre
BøygardToveSkatt, trygd, pensjonLeder20152015NOPAs styre
AagreFrøySkatt, trygd, pensjonMedlem20152015NOPAs styre
KrügerKarolineMusikkteaterLeder20162016NOPAs styre
BerntzenJulianMusikkteaterMedlem20162016NOPAs styre
HeideAnne LiseMusikkteaterMedlem20162016NOPAs styre
ÅserudBentRettighetsalliansenStyremedlem120152015NOPAs styre
KindemIngridRettighetsalliansens valgkomitéMedlem120152015Rettighetsalliansen
BjerkrheimRagnarBiblioteksvederlagets forhandlingsutvalgMedlem2016NOPAs styre
ÅserudBentUtvalget for statens stipendVaramedlem420132013NOPAs styre
AagreFrøySafeMUSENestleder220152015NOPAs styre
ÅserudBentGrand Scores Film Music Award, styringsgruppe og mellomjuryMedlem20152014ECSA
HagaThor JoachimGrand Scores Film Music AwardJuryleder20162015NOPAs styre
BjerkestrandKjetilGrand Scores Film Music AwardJurymedlem20162015NOPAs styre
HavnevikKateGrand Scores Film Music AwardJurymedlem20162015NOPAs styre
HagaThor JoachimHarpa Nordic Film Music AwardJuryleder2015NOPAs styre
SkramHenrikHarpa Nordic Film Music AwardJurymedlem2015NOPAs styre
HavnevikKateHarpa Nordic Film Music AwardJurymedlem2015NOPAs styre
ÅserudBentEgil Storbekkens musikkprisJuryleder120162010NOPAs styre
BjørgoIngunnEgil Storbekkens musikkprisJurymedlem120162015NOPAs styre
SolvangArvid WamEdvardpriskomiteenJurymedlem22013NOPAs styre
ScottClaudiaEdvardpriskomiteenJurymedlem22015NOPAs styre
Tilbake til toppen