Styret


Foreningen ledes av et styre som skal ivareta foreningens drift i samsvar med de vedtak som generalforsamlingen til enhver tid foretar.

NOPAs styre består av valgt styreleder og seks øvrige medlemmer, alle med varamedlemmer. Minst tre av medlemmene velges blant foreningens komponister og minst to blant tekstforfatterne. Begge kjønn skal være representert med minimum to styremedlemmer. Alle velges for to år av gangen.

NOPAs styre. Fra venstre: Arvid Wam Solvang, Karoline Krüger, Jon-Willy Rydningen, Ingrid Kindem, Tove Bøygard, Dagfinn Nordbø og Anita Skorgan. Foto: Anne Valeur
 • Ingrid Kindem
  Styreleder

  CA

  Komponist, musiker og musikkprodusent.

  Medlem i TONO fra 1992, NOPA-medlem fra 2001.
  Fra Fredrikstad, bor i Oslo. Musikkutdannelse fra NTNU i Trondheim.
  Hun komponerer musikk med rot i moderne nordisk tonespråk og har keyboards og elektronikk som hovedinstrument. Hun har i mange år ledet ensembler i forbindelse med kulturutveksling i Pakistan, India, Sør-Afrika, Ghana og Palestina bl a gjennom Rikskonsertene, Telenors Kulturprogram og MELA.
  Hun arbeidet gjennom flere år som orkesterleder i NRK TV og har komponert og produsert musikk til flere barneplater, musikkspill og revyer.
  Hun har fartstid som styremedlem i NOPA, TONO, FFLB og FFUK. I perioden 2010 – 2014 arbeidet hun som produsent i Rikskonsertene.

 • Tove Bøygard. Foto: Anne Valeur

  Tove Bøygard
  1. nestleder

  CA

  Komponist, tekstforfatter og artist

  Medlem i TONO fra 1994, NOPA-medlem fra 2006.
  Tove er utdannet sosionom, og har arbeidet i over 20 år gatenært i Oslo med stoffmisbrukere og prostituerte. Hun har gitt ut 5 CDer med eget materiale, og siste platen ble Spellemannsnominert i kategorien country i 2014. Hun har en fortid som Arbeiderpartipolitiker, og har hatt en rekke verv i musikkbransjen gjennom 20 år. Hun har blant annet sittet mange år som styremedlem i Gramart (hvor hun fortsatt er styremedlem) og Norsk Artistforbund, hun har sittet i utøversektor i GRAMO, i styret i Fond for Utøvende Kunstnere og i utvalg for fonogramproduksjon i Fond for Lyd og Bilde. Hun sitter nå i fordelingsutvalget i TONO og som varamedlem til styret i TONO og er styremedlem i Ordentlig Radio.

  I NOPA-sammenheng er Tove særlig engasjert i arbeidet med kunstnerpolitikk og politisk samarbeid på tvers av organisasjonene.

 • Jon-Willy Rydningen
  2. nestleder

  C

  Komponist, musiker og produsent.

  Medlem i TONO fra 1989, NOPA-medlem fra 2001.
  Fra Sandnessjøen, nå bosatt i Moss. Utdannet ved Norges Musikkhøgskole.
  Har skrevet, produsert og spilt på et betydelig antall innspillinger med norske og utenlandske artister. Har også skrevet musikk til film og TV, samt vært orkesterleder på flere NRK-produksjoner.
  Sitter i sin andre periode som styremedlem i NOPA og representerer NOPA i Kunstnernettverkets næringsutvalg

  I NOPA-sammenheng er Jon-Willy særlig engasjert i arbeidet med kultur og næring, og i NOPAs internasjonale arbeid.

 • Dagfinn Nordbø. Foto: Anne Valeur.

  Dagfinn Nordbø

  A

  Tekstforfatter, satiriker, artist.

  Medlem i TONO fra 1999, NOPA-medlem fra 2004
  Dagfinn er utdannet barnevernspedagog, men har arbeidet i kreative bransjer siden 80-tallet. Han har 12 års fartstid fra reklamebyråer, har vært fast tekstforfatter for NRK P2s Hallo i Uken i 20 år, i tillegg til en rekke programmer på NRK P1. Har skrevet tekster for en rekke norske komikere, vært frilans politisk kommentator i Klassekampen, Aftenposten og VG. Frontfigur i Det Norske Poesi & Satireorkester. Dagfinn er utvalgssekretær i FFLBs Tekstutvalg.

  I NOPA-sammenheng er Dagfinn særlig engasjert i arbeidet med saker relatert til tekst.

 • Karoline Krüger. Foto: Anne Valeur

  Karoline Krüger

  CA

  Komponist, sanger, skuespiller.

  Ble medlem i TONO i 1990, og har vært medlem av NOPA siden 2000.

  Karoline Krüger startet i popbransjen på slutten av -80 tallet, og har gitt ut seks soloalbum som sanger & låtskriver. De siste 15 årene har hun i hovedsak tilbrakt innen musikkteateret; både som komponist og som sanger/skuespiller ved flere av landets ledende teatre. Hun har hatt flere styreverv, bl.a i Det Norske Komponistfond og Fond for lyd og bilde.

  I NOPA-sammenheng er Karoline spesielt involvert i arbeid med musikkdramatikk.

 • Arvid Wam Solvang. Foto: Anne Valeur.

  Arvid Wam Solvang

  CA

  Låtskriver, musikkprodusent og musiker (gitarist).

  Medlem i TONO fra 2002, NOPA-medlem fra 2004
  Arvid er utdannet ved Norges Musikkhøgskole 1992-1996 og har rundt 2500 spillejobber på samvittigheten. Fra eget studio har han produsert og skrevet låter for Maria Mena, Christel Alsos, Vidar Johnsen & Peter Nordberg, A1 m.fl. Arvid er jurymedlem i Edvardprisen og Ramp-stipendet og sitter i valgkomitémedlem i Gramart. For tiden jobber han som produsent i Bærum Kulturhus.

  I NOPA-sammenheng er Arvid særlig engasjert i NOPAs internasjonale arbeid og saker som omhandler musikk i en digital verden; streaming, metadata og nye forretningsmodeller.

Vararepresentanter

Ole Henrik Antonsen (CA), Tom Roger Aadland (CA), Aggie E. Peterson (CA), Kate Havnevik (CA), Eirik Myhr (CA) og Trygve Skaug (CA).

Styrets prioriteringer

Det norske repertoaret er utgangspunktet for NOPAs virksomhet. Det spilles urovekkende lite norsk musikk i radio, TV og gjennom strømmetjenestene. NOPA arbeider nå sammen med resten av musikkbransjen for å snu trenden.

NOPA arbeider hardt for å blokkere nettsteder som publiserer ulovlig materiale. Det er umulig å konkurrere med noe som er gratis. Strømmetjenestene har bidratt til at mange i Norge betaler en sum per måned for å høre på musikk. Forretningsmodellene må imidlertid videreutvikles slik at de blir bærekraftige. De som produserer musikk må få igjen sine produksjonskostnader. Komponister og tekstforfattere må få betalt for det de skaper!

Profesjonelle komponister og tekstforfattere driver sitt eget selskap/enkeltpersonforetak. Rettferdige selskapsmodeller og ordninger for fødsel, trygd og pensjon bør også komme kunstnerne til gode.

Styreutvalget

Styret nedsetter et styreutvalg som består av styrets leder, samt første og andre nestleder. Styreutvalget kan mellom styremøtene avgjøre saker av ikke prinsipiell karakter, dersom det er upraktisk å innkalle styret. Utvalget kan dessuten avgjøre saker etter fullmakt fra styret, samt forberede saker overfor styret.

Tidligere styreledere

Jolly Kramer-Johansen 1957–1968
Juul Hansen 1969–1981
Sigurd Jansen 1982–1999
Bendik Hofseth 1999–2008
Ragnar Bjerkreim 2008–2014

Administrasjon

 • Tine Tangestuen
  Administrativ leder

  (+47) 901 36 864
  tine@nopa.no

  Tine har ansvar for å lede NOPAs administrative og forvaltningsmessige arbeid i samråd med styreleder og er saksbehandler for NOPAs styre. Hun er ansvarlig for daglig drift, personalledelse og økonomistyring og har det overordnede ansvaret for NOPAs aktiviteter og tillitsvalgte.

  Tine har utdanning i kulturadministrasjon, økonomi og norsk fra Høgskolen i Telemark, og har tidligere vært prosjektleder i KS Agenda med produsentansvar for konferanser og internasjonale prosjekter, daglig leder i Norsk komponistforening, leder for UngInfo, kulturkonsulent i Porsgrunn kommune og sekretær i Kulturdepartementet.

 • Trine Mjølhus Jacobsen
  Organisasjonskonsulent

  (+47) 22 47 30 03
  trine@nopa.no

  Trine koordinerer NOPAs tilskuddsordninger, forvalter foreningens arbeidsboliger og har den daglige kontakten med medlemmer. Hun planlegger og koordinerer mange av NOPAs arrangement, medlemsmøter og seminarer.

  Trine er utdannet som samfunnsgeograf fra Universitetet i Bergen. Tidligere har hun jobbet blant annet som koordinator i Miljødirektoratet, som ungdomsskolelærer, og med lys, rekvisitter og scenerigg på diverse teatre og kulturscener. Har i mange år også jobbet frivillig for ulike musikkfestivaler.

 • Kjetil Johansen
  Regnskapssjef

  (+47) 22 47 30 04
  kjetil@nopa.no

  Kjetil har ansvar for regnskapet, budsjettoppsett, lønn og honorar for både NOPA og Stiftelsen Cantus. Han har fortløpende kontakt med våre revisorer.
  Forsikringer og andre administrative oppgaver ligger også til stillingen. Han arbeider tett med administrativ leder spesielt innenfor budsjetteringen og økonomistyring, og holder styret oppdatert på foreningens økonomi. Stillingen rapporterer også til styret.

  Kjetil var ansatt i TONOs økonomiavdelingen i 13 år før hans stilling ble overført til NOPA. Han ble formelt ansatt i NOPA i 2001, men hadde allerede da jobbet med regnskapene til NKF og NOPA siden 1992 gjennom sin stilling i TONO.

 • Marthe Vee
  Kommunikasjonsansvarlig

  (+47) 909 46 689
  marthe@nopa.no

  Marthe har ansvaret for informasjonsflyten i NOPA, både utad og innad. Hun formidler informasjon om NOPAs virke og ordninger til NOPAs medlemmer og samarbeidspartnere, både via sosiale medier, nyhetsbrev og på nettsiden.

  Marthe er utdannet journalist fra Høgskolen i Oslo og Akershus, og studerte deretter videre i Danmark og Wales. Tidligere har hun jobbet som kulturredaktør og som innholdsprodusent for musikkfestivaler, blant annet SPOT og Miniøya. I tillegg har hun erfaring som journalist og fotograf fra regionalavis.

Andre tillitsvalgte

På denne linken kan du lese mer om de enkelte vervene.

 

EtternavnFornavnUtvalgVervFunksjonstidValgtHar hatt vervet fraValgt eller innstilt av
KindemIngridStyretStyreleder220162014Generalforsamling
BøygardToveStyret1. nestleder220172015Generalforsamling
RydningenJon-WillyStyret2. nestleder220162012Generalforsamling
NordbøDagfinnStyretStyremedlem220162012Generalforsamling
SkorganAnitaStyretStyremedlem220172017Generalforsamling
KrügerKarolineStyretStyremedlem220172015Generalforsamling
SolvangArvid WamStyretStyremedlem220162014Generalforsamling
AagreFrøyStyretVaramedlem220162012Generalforsamling
SkaugTrygveStyretVaramedlem220172017Generalforsamling
HavnevikKateStyretVaramedlem220162012Generalforsamling
MyhrEirikStyretVaramedlem220172015Generalforsamling
PetersonAggie E.StyretVaramedlem220172015Generalforsamling
AadlandTom RogerStyretVaramedlem220172017Generalforsamling
AntonsenOle HenrikStyretVaramedlem220172017Generalforsamling
AanjeElisabethDesisorDesisor120172017Generalforsamling
EideSteinDesisorDesisor120172017Generalforsamling
HovlandIngvarSakkyndig rådMedlem220162016Generalforsamling
BjerkestrandKjetilSakkyndig rådMedlem220142014Generalforsamling
GermetenGuro vonSakkyndig rådMedlem220142014Generalforsamling
KolstadSandraSakkyndig rådMedlem220172017Generalforsamling
LarsenMarit E.Sakkyndig rådVaramedlem220142014Generalforsamling
WatneÅshildSakkyndig rådVaramedlem220172017Generalforsamling
MathisenHansSakkyndig rådVaramedlem220162016Generalforsamling
StrømJon KonradSakkyndig rådVaramedlem220162010Generalforsamling
TrudvangTrondValgkomiteenLeder120162016NOPAs styre
TorgetBenedicte ElisabethValgkomiteenMedlem220162016Generalforsamling
ThomassenToreValgkomiteenMedlem220172017Generalforsamling
TømmerbakkeKristofferValgkomiteenVaramedlem220172017Generalforsamling
FurubotnElinValgkomiteenVaramedlem220162016Generalforsamling

KindemIngridTONOs styreLeder220172017TONOs årsmøte
BøygardToveTONOs styreMedlem220172017TONOs årsmøte
SolvangArvid WamTONOs styreVaramedlem220172017TONOs årsmøte
RydningenJon-WillyTONOs styreVaramedlem220172017TONOs årsmøte
BjerkrheimRagnarTONOs kontrollkomiteMedlem220172015TONOs årsmøte
HalleMortenTONOs kontrollkomiteVaramedlem220172009TONOs årsmøte
MyhreLars MartinTONOs valgkomitéMedlem220172015TONOs årsmøte
KrügerKarolineTONOs valgkomitéVaramedlem220172015TONOs årsmøte
LorentzenMortenTONOs stipendkomitéMedlem120172017Generalforsamling
UnstadTonjeTONOs stipendkomitéVaramedlem120172016Generalforsamling
SamuelsenJørgen FlugeTONOs stipendkomitéVaramedlem120172017Generalforsamling
EidsvågBjørnTONOs fordelingsutvalgMedlem120172016TONOs styre
BøygardToveTONOs fordelingsutvalgNestleder120172013 TONOs styre
RydningenJon-WillyTONOs fordelingsutvalgVaramedlem120172016TONOs styre
StoraasGauteTONOs fordelingsutvalgVaramedlem120172016TONOs styre
IvelandKariTONOs musikk og tekstfaglige utvalgMedlem120162016TONOs styre
SkorganAnitaTONOs musikk og tekstfaglige utvalgVaramedlem120172016TONOs styre
TrudvangTrondTONOs musikk og tekstfaglige utvalgVaramedlem120162016TONOs styre
BremnesLarsStatens stipendMedlem220172017Generalforsamling
OverøyeOdd JohanStatens stipendMedlem220172015Generalforsamling
KjersemHilde MarieStatens stipendMedlem220172017Generalforsamling
FurubotnElinStatens stipendMedlem220162014Generalforsamling
EickMathiasStatens stipendMedlem120172013Generalforsamling
KnudsenLiseStatens stipendVaramedlem220162016Generalforsamling
JonerSverre IndrisStatens stipendVaramedlem 220162016Generalforsamling
TytingvågRandiStatens stipendVaramedlem220172017Generalforsamling
McGurkMikeStatens stipendVaramedlem220172017Generalforsamling
VingeJohnStatens stipendVaramedlem220142014Generalforsamling
PaulsenAnnikenDet Norske KomponistfondStyremedlem420142013Kulturdepartementet
BremnesLarsDet Norske KomponistfondStyremedlem420142013Kulturdepartementet
BjerknæsTrondDet Norske KomponistfondVaramedlem420142013Kulturdepartementet
LienAnnbjørnDet Norske KomponistfondVaramedlem420142013Kulturdepartementet
HolmsenGeirKomponistenes VederlagsfondStyremedlem420142014Generalforsamling
VanneboElisabethKomponistenes VederlagsfondMedlem420172016Generalforsamling
SørvågHanneKomponistenes VederlagsfondVaramedlem420172017Generalforsamling
SeglemKarlKomponistenes VederlagsfondVaramedlem4
20152014Generalforsamling
HegerstrømGeirTekstforfatterfondetMedlem420172016Generalforsamling
KnudsenLiseTekstforfatterfondetMedlem420172014Generalforsamling
WassermanJeffreyTekstforfatterfondetVaramedlem420172016Generalforsamling
KrügerKarolineFFLB Fagutvalg FonogramVaramedlem220162016Kulturdepartementet / NOPAs styre
FritznerKyrreFFLB Fagutvalg MusikkVaramedlem220162016Kulturdepartementet / NOPAs styre
RaschBjørn OleFFLB Fagutvalg MusikkVaramedlem220142014Kulturdepartementet / NOPAs styre
SkaugTrygveFFLB Fagutvalg TekstMedlem220162016Kulturdepartementet / NOPAs styre
UnstadTonjeFFLB Fagutvalg TekstVaramedlem220162016Kulturdepartementet / NOPAs styre
BjerkrheimRagnarKopinors styreMedlem120172015NOPAs styre
KindemIngridKopinors representantskapMedlem20142014NOPAs styre
TangestuenTineKopinors representantskapVaramedlem20172017NOPAs styre
MyhreLars MartinMusikkbransjens rettshjelpsfondStyremedlem20142014NOPAs styre
KindemIngridMusikkbransjens rettshjelpsfondVaramedlem20142014NOPAs styre
KindemIngridKunstnernettverketMedlem20142014NOPAs styre
BøygardToveKunstnernettverkets gruppe for skatt, trygd, pensjonMedlem20152015NOPAs styre
AagreFrøyKunstnernettverkets gruppe for skatt, trygd, pensjonMedlem20142014NOPAs styre
RydningenJon-WillyKunstnernettverkets næringsutvalgLeder20172017NOPAs styre
KindemIngridRockheim Hall of fameStyremedlem20142014Rockheim
SkaareKristinKardemommestipendetLeder120172014NOPAs styre
TømmerbakkeKristofferKardemommestipendetMedlem220172017NOPAs styre
HolmAskilKardemommestipendetMedlem320172017NOPAs styre
KindemIngridBallades representantskapMedlem220162014NOPAs styre
TangestuenTineBallade.noStyremedlem220162014NOPAs styre
NordbøDagfinnBallade.noVaramedlem220162014NOPAs styre
KindemIngridNorwacos styreVaramedlem220162016NOPAs styre
PaulsenAnnikenStiftenlsen CantusLeder420152015Generalforsamling
TrudvangTrondStiftelsen CantusMedlem420152015Generalforsamling
LøvvoldGeirStiftelsen CantusMedlem420162016Generalforsamling
KindemIngridECSA European Composer and Songwriter Alliance/APCOERepresentant2015NOPAs styre
RydningenJon-WillyECSA European Composer and Songwriter Alliance/APCOERepresentant2015NOPAs styre
BjerkestrandKjetilECSA European Composer and Songwriter Alliance/FFACERepresentant2016NOPAs styre
KindemIngridNFCN Nordic Film Composers NetworkRepresentant2014NOPAs styre
KindemIngridNPU Nordisk populærautorunionDelegat2015NOPAs styre
RydningenJon-WillyNPU Nordisk populærautorunionDelegat2015NOPAs styre
BøygardToveNPU Nordisk populærautorunionDelegat2016NOPAs styre
BjerkestrandKjetilNOPAs musikkpris og tekstpris 2015Medlem22014NOPAs generalforsamling
GermetenGuro vonNOPAs musikkpris og tekstpris 2015Medlem22014NOPAs generalforsamling
HovlandIngvarNOPAs musikkpris og tekstpris 2015Medlem22016NOPAs generalforsamling
KolstadSandraNOPAs musikkpris og tekstpris 2015Medlem12017NOPAs generalforsamling
VanneboElisabethTilskuddsordning for arrangering av musikkverkMedlem2016NOPAs styre
SkatrudEven KruseTilskuddsordning for arrangering av musikkverkMedlem2016NOPAs styre
SkomsvollErlendTilskuddsordning for arrangering av musikkverkMedlem2016NOPAs styre
SolvangArvid WamNOPAs tilskuddsordning for prosjektmidlerLeder2017NOPAs styre
SkorganAnitaNOPAs tilskuddsordning for prosjektmidlerMedlem2017NOPAs styre
HavnevikKateNOPAs tilskuddsordning for prosjektmidlerMedlem2017NOPAs styre
KindemIngridSpill norskLeder2015NOPAs styre
KindemIngridPolitisk strategiLeder2015NOPAs styre
NordbøDagfinnPolitisk strategiMedlem2015NOPAs styre
BøygardTovePolitisk strategiMedlem2015NOPAs styre
RydningenJon-WillyNOPAs næringsutvalgLeder2015NOPAs styre
SolvangArvid WamNOPAs næringsutvalgMedlem2015NOPAs styre
AntonsenOle HenrikNOPAs næringsutvalgMedlem2015NOPAs styre
HavnevikKateNOPAs næringsutvalgMedlem2015NOPAs styre
HavnevikKateHavnakomiteenMedlem2016NOPAs styre
AmdamTorgnyHavnakomiteenMedlem2016NOPAs styre
BøygardToveSkatt, trygd, pensjonLeder2015NOPAs styre
AagreFrøySkatt, trygd, pensjonMedlem2015NOPAs styre
KrügerKarolineMusikkteaterLeder2016NOPAs styre
BerntzenJulianMusikkteaterMedlem2016NOPAs styre
HeideAnne LiseMusikkteaterMedlem2016NOPAs styre
ÅserudBentRettighetsalliansenStyremedlem12015NOPAs styre
KindemIngridRettighetsalliansens valgkomitéMedlem12015Rettighetsalliansen
BjerkrheimRagnarBiblioteksvederlagets forhandlingsutvalgMedlemNOPAs styre
ÅserudBentUtvalget for statens stipendVaramedlem42013NOPAs styre
NordbøDagfinnSafeMUSEStyremedlem220172017NOPAs styre
ÅserudBentGrand Scores Film Music Award, styringsgruppe og mellomjuryMedlem2014ECSA
HagaThor JoachimGrand Scores Film Music AwardJuryleder2015NOPAs styre
BjerkestrandKjetilGrand Scores Film Music AwardJurymedlem2015NOPAs styre
HavnevikKateGrand Scores Film Music AwardJurymedlem2015NOPAs styre
HagaThor JoachimHarpa Nordic Film Music AwardJuryleder2015NOPAs styre
SkramHenrikHarpa Nordic Film Music AwardJurymedlem2015NOPAs styre
HavnevikKateHarpa Nordic Film Music AwardJurymedlem2015NOPAs styre
ÅserudBentEgil Storbekkens musikkprisJuryleder120172010NOPAs styre
BjørgoIngunnEgil Storbekkens musikkprisJurymedlem120172015NOPAs styre
SolvangArvid WamEdvardpriskomiteenJurymedlem22013NOPAs styre
WahlHildeEdvardpriskomiteenJurymedlem22017NOPAs styre
Tilbake til toppen