• NOPA får mange søknader om tilskudd. Derfor er det lurt å bruke god tid på søknaden. Gi en ordentlig beskrivelse av deg og ditt prosjekt. Legg ved lydfiler. Vær saklig og tydelig. Ta gjerne en titt på vår side ABC for stipendsøkere før du sender inn din søknad.

 • 01.01.1970
 • Vennligst skriv inn en verdi mellom 0 og 40000.
 • Maks total filstørrelse er 128mb. Om filen(e) er større enn dette må du ta kontakt med oss (post@nopa.no) for overlevering via Dropbox.
 • Dra og slipp filer her, eller
   Maks total filstørrelse er 128mb. Om filen(e) er større enn dette må du ta kontakt med oss (post@nopa.no) for overlevering via Dropbox.
  • Opplysninger om hvem som har søkt og blitt tildelt støtte vil bli offentliggjort.

  Retningslinjer for tildeling

  Arbeidsstipend gis i hovedsak til medlemmers opphavsvirksomhet som komponering, arrangering/bearbeiding, skriving av tekst og tilrettelegging av noter og tekst for publisering

  Reisestøtte gis i forbindelse med opphavsvirksomhet. Det gis ikke støtte til turnévirksomhet.

  Kriterier:

  • Det kan kun sendes én søknad per medlem i hver søknadsrunde.
  • Søknaden skal være personlig og ikke på vegne av noen.
  • Det skal søkes om et konkret beløp.
  • Rapport fra tidligere mottatt støtte må foreligge før ny søknad kan bli vurdert.
  • Såkornmidler gis ikke med tilbakevirkende kraft, bortsett fra når verk er klar for lydfesting og/eller annen fremføring.

  Det er ikke mulig å få tildelt mer enn kr. 60.000,- over en treårsperiode, og øverste tak for enkeltutbetaling er kr. 40.000,-.
  Det gis normalt ikke støtte til fysisk eksemplarfremstilling av musikk og tekst, eller profilering på nett.

  Det kan tas særlige hensyn vedrørende utgivelser av eldre materiale med spesiell kulturell/historisk verdi.

  Søknadsfrister:

  • 15.feb
  • 15.mai
  • 15.sep
  Tilbake til toppen