Komponistenes Vederlagsfond

Komponistenes Vederlagsfonds formål er å støtte skapende tonekunst, uansett sjanger. Støtte skal komme de komponister til gode som gjennom noen års virksomhet har ytt en kvalitetsmessig verdifull innsats.

  • Onsdag 1. februar 2017
  • Fredag 1. september 2017

Ordinære frister 1. februar og 1. september. Vær oppmerksom på at de faktiske fristene varierer noe og er spesifisert nærmere på Musikkfondenes sider.

Les mer og søk her


Tips fra våre tillitsvalgte:

1) Les informasjonen på nettsidene nøye
Er noe uklart eller du har noen spørsmål, så ta kontakt med administrasjonen. De er der også for å svare på spørsmål fra deg.

2) Støtter komponister og deres virksomhet
Komponistenes vederlagsfond gir kun støtte til komponeringsvirksomhet.
Det vil si at det ikke er nødvendig å sende inn søknader om støtte til utøvende virksomhet som innøving, innspilling, fremføringer, arrangering eller stemmeskriving. Fondets formål er å støtte de komponister som gjennom noen års virksomhet har ytt en kvalitetsmessig verdifull innsats (vedtekter, §1).

3) Presentasjon av prosjektet
Få fram det viktigste, kjernen i prosjektet ditt, tidlig i teksten. Skriv kort og konsist om hva prosjektet er, hvem du skal samarbeide med og hvordan du skal gjennomføre prosjektet praktisk og økonomisk. Husk at i Komponistenes vederlagsfond er det fire styremedlemmer som skal behandle flere hundre søknader på kort tid.

4) Den enkelte komponist må selv søke fondet
Søknaden skal være personlig, så sett ikke manageren din til å skrive akkurat denne for deg. Selv om dere er flere låtskrivere som er sammen om å lage étt album, må hver sende sin egen søknad på vegne av seg selv. Dersom du er en av flere låtskrivere i søknadsprosjektet, så skriv i søknaden hvem de andre involverte komponistene er

5) Budsjett/Søkesum
For arbeidsstipend: Det vedlagte budsjettet skal vise hvordan du har regnet ut søkesum. Søkesum (gjeldende honorar) bør være utregnet i samsvar med NKF og NOPAs satser for beregning av komponisthonorar.

For utstyrsstipend og reisestipend: Sørg for å finne ut hva det du trenger virkelig koster og hvordan du har tenkt at utgiftene skal dekkes. Vi som sitter i fondet forholder oss til budsjettet ditt. Vi finner fort ut om prosjektet er realistisk ut fra dine tall. Et budsjett gir alltid informasjon om både inntekter og utgifter.

6) Lyd
Lyden du legger ved er det eneste som for oss kan dokumentere kvaliteten på musikken du skriver. Noen ganger kan musikken være det som gjør at vi ønsker å gi en komponist støtte. Legg alltid ved gode opptak av relevante og oppdaterte lydeksempler.

Del

Kalender

Se hele kalenderen

Søknadsfrist showcase på Eurosonic 2017
5. august

Søknadsfrister

Den viktige konferanse- og showcasefestivalen Eurosonic Noorderslag har åpnet for showc…


Les mer

Støtte til trykking av noter
1. september

Søknadsfrister

Norsk Komponistforening mottar tilskudd fra Kulturdepartementet for å administrere ordn…


Les mer

Komponistenes Vederlagsfond
1. september

Søknadsfrister

Komponistenes Vederlagsfonds formål er å støtte skapende tonekunst, uansett sjanger. St…


Les mer
Tilbake til toppen