Fordypningsstipend fra Komponistenes vederlagsfond

Styret i fondet etterlyser flere søknader til fordypningsstipendet fra populærkomponister.

  • Fredag 2. september 2016

Fordypningsstipend tildeles for å gi komponister mulighet til kunstnerisk fordypning. Søkere må dokumentere og vise til produksjon på høyt nasjonalt nivå. Søknaden skal inneholde:

  • En grundig beskrivelse av fordypningsprosjektet som skal gjennomføres.
  • Hvilke komposisjonsrelaterte utfordringer som det skal arbeides med.
  • Målsetting som forklarer hvordan dette prosjektet er avgjørende for søkerens arbeid som komponist.
  • En realistisk plan for gjennomføring innenfor stipendperioden.

Fordypningsstipend har søknadsfrist 2. september kl. 13:00.

Stipendet tildeles for det påfølgende kalenderåret, og blir utbetalt i januar og juli. Fordypningsstipendet følger nå størrelsen på Statens arbeidsstipend. De som blir bevilget fordypningsstipend denne runden får i løpet av 2017 utbetalt totalt kroner 229 609.

Se fondets nye nettsider: https://www.musikkfondene.no/

Del

Kalender

Se hele kalenderen

Bestillings­verk og produksjonsstøtte
2. desember

Søknadsfrister

Fra og med søknadsfristen 2. desember er ordningen for bestillingsverk utvidet til også…


Les mer

NOPAs tekst- og musikkpris
31. desember

Søknadsfrister

Alle kan nominere kandidater til NOPAs- tekst og musikkpriser, men verket må være laget…


Les mer

Kardemommestipendet
31. desember

Søknadsfrister

Kardemommestipendet er en gave fra Egner-familien, og gis som en er påskjønnelse for ar…


Les mer
Tilbake til toppen