Fordypningsstipend fra Komponistenes vederlagsfond

Styret i fondet etterlyser flere søknader til fordypningsstipendet fra populærkomponister.

  • Fredag 2. september 2016

Fordypningsstipend tildeles for å gi komponister mulighet til kunstnerisk fordypning. Søkere må dokumentere og vise til produksjon på høyt nasjonalt nivå. Søknaden skal inneholde:

  • En grundig beskrivelse av fordypningsprosjektet som skal gjennomføres.
  • Hvilke komposisjonsrelaterte utfordringer som det skal arbeides med.
  • Målsetting som forklarer hvordan dette prosjektet er avgjørende for søkerens arbeid som komponist.
  • En realistisk plan for gjennomføring innenfor stipendperioden.

Fordypningsstipend har søknadsfrist 2. september kl. 13:00.

Stipendet tildeles for det påfølgende kalenderåret, og blir utbetalt i januar og juli. Fordypningsstipendet følger nå størrelsen på Statens arbeidsstipend. De som blir bevilget fordypningsstipend denne runden får i løpet av 2017 utbetalt totalt kroner 229 609.

Se fondets nye nettsider: https://www.musikkfondene.no/

Del

Kalender

Se hele kalenderen

Medlemsmøte i Bergen
28. september

Arrangementer

Vi arrangerer et felles medlemsmøte med GramArt torsdag 28. september i Bergen under Vi…


Les mer

Nordisk kulturfond
2. oktober

Søknadsfrister

Fra hjemmesiden: Nordisk Kulturfond støtter et fornyet og dynamisk kunst- og kulturliv …


Les mer

Det Norske Komponistfond
2. oktober

Søknadsfrister

Det norske komponistfond skal stimulere til fremme av skapende tonekunst, uavhengig av …


Les mer
Tilbake til toppen