Fordypningsstipend fra Komponistenes vederlagsfond

Styret i fondet etterlyser flere søknader til fordypningsstipendet fra populærkomponister.

  • Fredag 2. september 2016

Fordypningsstipend tildeles for å gi komponister mulighet til kunstnerisk fordypning. Søkere må dokumentere og vise til produksjon på høyt nasjonalt nivå. Søknaden skal inneholde:

  • En grundig beskrivelse av fordypningsprosjektet som skal gjennomføres.
  • Hvilke komposisjonsrelaterte utfordringer som det skal arbeides med.
  • Målsetting som forklarer hvordan dette prosjektet er avgjørende for søkerens arbeid som komponist.
  • En realistisk plan for gjennomføring innenfor stipendperioden.

Fordypningsstipend har søknadsfrist 2. september kl. 13:00.

Stipendet tildeles for det påfølgende kalenderåret, og blir utbetalt i januar og juli. Fordypningsstipendet følger nå størrelsen på Statens arbeidsstipend. De som blir bevilget fordypningsstipend denne runden får i løpet av 2017 utbetalt totalt kroner 229 609.

Se fondets nye nettsider: https://www.musikkfondene.no/

Del

Kalender

Se hele kalenderen

Generalforsamling i NOPA
29. mai

Arrangementer

NOPA avholder generalforsamling på Popsenteret i Oslo.


Les mer

Årsmøte i TONO
30. mai

Arrangementer

TONO avholder årsmøte for sine andelshavere. Her bør så mange NOPA-medlemmer som mulig …


Les mer

Music Norway: Reisetilskudd
1. juni

Søknadsfrister

Målet med tilskuddet er å legge forholdene til rette for internasjonalisering av norsk …


Les mer
Tilbake til toppen