Vil du bli tillitsvalgt i NOPA?

NOPA skal ha nye representanter.

NOPA skal være drevet av medlemmene – komponister og tekstforfattere. NOPA har i dag representanter i omtrent 150 verv musikklivet. Målet er at NOPA skal ha engasjerte medlemsrepresentanter, som viser en stor bredde av komponister og låtskrivere.

I tillegg til vervet arrangerer NOPA egne tillitsvalgtseminar med faglig påfyll. Du finner en full oversikt over alle vervene våre her.

Vil du ta en større del i NOPAs arbeid, og bidra med din kompetanse som komponist eller tekstforfatter?

MELD DIN INTERESSE HER

HVEM VELGER UT KANDIDATER?

De fleste kandidatene velges av NOPAs valgkomité, som innstiller kandidater til tillitsverv. Noen verv går gjennom NOPAs styre, som oppnevner kandidater til komiteer og juryer. Det skal nå velges nye representanter til flere komiteer og juryer, blant annet Prøysenprisen og komiteen for statens stipend.

Valgkomiteen skal i år finne kandidater til verv i styret, komiteen for statens stipend, valgkomiteen, desisor, stiftelsen Cantus og TONOs stipendkomité. Noen skal skiftes ut, noen kan gjenvelges. Man kan ha samme verv i inntil seks år – eller fire år for komiteer og utvalg som deler ut penger.

Hvordan velges det ut?

Valgkomiteen arbeider etter vedtektenes §18, som sier at komiteen skal ta hensyn til behov for kontinuitet, endringer, kjønnsrepresentasjon og en bredest mulig sammensetning. De skal også ta hensyn til at både komponister og tekstforfattere er representert. Valgkomiteen skal ha for øye at ingen bør sitte sammenhengende i samme tillitsverv i mer enn seks år.

De nye representantene velges 21. mai, på NOPAs generalforsamling.

 

Kjetil Bjerkestrand, komponist, sitter i sakkyndig råd. Foto: Marthe Vee
Kjetil Bjerkestrand sitter i sakkyndig råd. Foto: Marthe Vee

givende å ha verv

Kjetil Bjerkestrand, komponist, har hatt flere verv i NOPA gjennom tidene. Nå sitter han som komitémedlem i sakkyndig råd, som deler ut NOPAs såkornmidler.

– For min del gir vervet mer påfyll enn det tar energi, sier han.

– Jeg får mye mer oversikt over hva de andre medlemmene holder på med, spesielt de yngre. Også får jeg musikalske ideer og påfyll selv.

Sakkyndig råd behandler søknadene til NOPAs arbeids- og reisestipend, som deles ut tre ganger årlig.

– Såkornmidlene er jo et flott tilskudd til medlemmene, så det er et privilegum å være på å dele de ut.

 Noen av NOPAs tillitsvalgte, fra tillitsvalgtseminaret i mai. Fra venstre: Jon-Willy Rydningen, Anniken Paulsen, Kristoffer Tømmerbakke, Trond Trudvang, Arvid Wam Solvang, Lars Bremnes, Caroline Waters, Tove Bøygard, Kari Iveland og Elin Furubotn. I front: Bent Ivar Tversland. Foto: Marthe Vee

Del dette innlegget

Tilbake til toppen