Vil du bli tillitsvalgt i NOPA?

NOPA skal ha nye representanter til både styret, sakkyndig råd, valgkomiteen og flere. Meld din interesse her!

NOPA har, gjennom sine 80 år, blitt drevet av medlemmene – komponister og tekstforfattere. I dag har vi over 80 engasjerte tillitsvalgte som tar en aktiv rolle i NOPAs arbeid.

Målet er at NOPA skal ha engasjerte medlemsrepresentanter, som viser en stor bredde av komponister og låtskrivere. I tillegg til vervet arrangerer NOPA egne tillitsvalgtseminar med faglig påfyll.

MELD DIN INTERESSE HER

Kjetil Bjerkestrand, komponist, sitter i sakkyndig råd. Foto: Marthe Vee
Kjetil Bjerkestrand sitter i sakkyndig råd. Foto: Marthe Vee

givende å ha verv

Kjetil Bjerkestrand, komponist, har hatt flere verv i NOPA gjennom tidene. Nå sitter han som komitémedlem i sakkyndig råd, som deler ut NOPAs såkornmidler.

– For min del gir vervet mer påfyll enn det tar energi, sier han.

– Jeg får mye mer oversikt over hva de andre medlemmene holder på med, spesielt de yngre. Også får jeg musikalske ideer og påfyll selv.

Sakkyndig råd behandler søknadene til NOPAs arbeids- og reisestipend, som deles ut tre ganger årlig.

– Såkornmidlene er jo et flott tilskudd til medlemmene, så det er et privilegum å være på å dele de ut.

NÅR ER DET VALG?

28. mai, på NOPAs generalforsamling, skal det velges kandidater og varamedlemmer til de fleste av NOPAs komiteer og verv. Både NOPAs styre, desisor, valgkomiteen, TONOs stipendkomité, komiteen for statens stipend, Tekstforfatterfondet og Det norske komponistfond skal ha nye kandidater.

HVEM VELGER UT KANDIDATER?

Det er NOPAs valgkomité som innstiller kandidater til tillitsverv. De arbeider etter vedtektenes §18, som sier at komiteen skal ta hensyn til behov for kontinuitet, endringer, kjønnsrepresentasjon og en bredest mulig sammensetning.

De skal også ta hensyn til at både komponister og tekstforfattere er representert. Valgkomiteen skal ha for øye at ingen bør sitte sammenhengende i samme tillitsverv i mer enn seks år.

Oversikt over hvem som har vervene.

 Noen av NOPAs tillitsvalgte, fra tillitsvalgtseminaret i mai. Fra venstre: Jon-Willy Rydningen, Anniken Paulsen, Kristoffer Tømmerbakke, Trond Trudvang, Arvid Wam Solvang, Lars Bremnes, Caroline Waters, Tove Bøygard, Kari Iveland og Elin Furubotn. I front: Bent Ivar Tversland. Foto: Marthe Vee

Del dette innlegget

Tilbake til toppen