• EN

Støtte til arrangering av musikkverk

Støtteordningen retter seg mot kor, korps, ensembler, orkestre og arenaer som produserer konserter. Målet med tilskuddet er at norsk musikk blir spilt inn og fremført – et viktig ledd i vårt arbeid for å øke norskandelen.

Retningslinjer for tildeling

  • Det kan søkes om tilskudd til bruk av profesjonelle musikkarrangører
  • Ordningen er ment å gi støtte til nye arrangementer av eksisterende verk, og ikke til nye komposisjoner
  • Arrangører kan (normalt) ikke søke selv
  • Det oppfordres til samarbeid mellom arrangører og komponister/tekstforfattere
  • All bruk av verket skal innrapporteres til TONO
  • Arrangementene skal ikke være eksklusive for bestiller, men skal kunne brukes av andre
  • Søkere må ta utgangspunkt i eksisterende satser for arrangering (Se veiledning for beregning av komponisthonorar)

Søknad leveres elektronisk.

Ordningen evalueres. Informasjon om ny ordning vil komme i årsskiftet 2017-2018.