Støtte til arrangering av musikkverk - NOPA
  • EN
  • Kalender 22

Støtte til arrangering av musikkverk

Støtteordningen retter seg mot kor, korps, ensembler, orkestre og arenaer som produserer konserter. Målet med tilskuddet er at norsk musikk blir spilt inn og fremført – et viktig ledd i vårt arbeid for å øke norskandelen.

Retningslinjer for tildeling

  • Det kan søkes om tilskudd til bruk av profesjonelle musikkarrangører
  • Ordningen er ment å gi støtte til nye arrangementer av eksisterende verk, og ikke til nye komposisjoner
  • Arrangører kan (normalt) ikke søke selv
  • Det oppfordres til samarbeid mellom arrangører og komponister/tekstforfattere
  • All bruk av verket skal innrapporteres til TONO
  • Arrangementene skal ikke være eksklusive for bestiller, men skal kunne brukes av andre
  • Søkere må ta utgangspunkt i eksisterende satser for arrangering (Se veiledning for beregning av komponisthonorar)

Søknad leveres elektronisk.

Ordningen evalueres. Informasjon om ny ordning vil komme i årsskiftet 2020-2021.