Teatermusikk - NOPA
  • EN
  • Kalender 14

Teatermusikk

NTO Norsk teater og orkesterforening har utarbeidet veiledende satser for bestilling av musikk til teater.

NTO, NOPA, NKF og Musikkforleggerne har inngått avtalen. Eksisterende avtale gjaldt for ut 2014. TONO arbeider nå med en evt. utvidelse av avtaleperioden.

Her ligger avtaleteksten.