Støtte til arrangering av musikk - NOPA
  • EN
  • Kalender 20

Støtte til arrangering av musikk

Ønsker du å bidra til at norsk musikk fremføres? Hos NOPA kan du nå søke støtte til arrangering av musikkverk.

Kulturhuset Ål3 Foto Erlend Moen
Foto: Erlend Moen

Arrangørstøtteordningen sikter seg mot populærmusikken, og støtten skal dekke arrangørens honorar.

– Dette er en ordning som fører til at den musikken som er skapt i Norge kan tas mer i bruk og nå nye publikum, sier styreleder Ingrid Kindem.

Nytt fra i år er at både komponister, tekstforfattere, forlag, arrangører, samt kor, korps og ensembler kan søke i ordningen.

Viktig! Musikkforlaget eller opphaveren til verket må ha gitt tillatelse til arrangeringen. Bekreftelse på dette må vedlegges i søknadsskjemaet.

Søknadsfrist er 10. november 2019.

  • Arrangementene skal kunne brukes av andre, og det vil bli lagt vekt på at det foreligger en musikkforlagsavtale eller tilsvarende for arrangementet.
  • Søkere må ta utgangspunkt i eksisterende satser for arrangering (Se veiledning for beregning av komponisthonorar).
  • Musikkarrangørene skal være profesjonelle (dirigenter og andre må legge ved dokumentasjon på sitt virke som arrangør).
  • Det må foreligge en fremføringsdato for verket.
  • Ordningen er ment å gi støtte til nye arrangementer av eksisterende verk, og ikke til nye komposisjoner.
  • All bruk av verket skal innrapporteres til TONO.

Her kan du se hvem som tidligere har fått støtte.

Retningslinjer og søknadsskjema her.