Statens kunstnerstipend - NOPA
  • EN
  • Kalender 27

Statens kunstnerstipend

Hva bør du tenke på når du skal søke Statens kunstnerstipend? Her finner du råd fra komitémedlemmer.

RÅD TIL SØKERNE

  • Søk! Du har alt å vinne. Vi ønsker oss enda flere gode søknader. Komiteen ser at det er flere som søker år etter år, mens det er mange som aldri søker. Det sier seg selv at sjansen får å bli tildelt stipend er størst for de som søker år etter år.
  • Søk alle stipendtypene du kan søke! De siste årene har det ikke vært stipender for etablerte – eller seniorkunstnere innen populærkomposisjon. Samtidig har vi fått flere veldig gode søknader til disse stipendene. Det er fryktelig synd å måtte avslå kandidater som trenger og fortjener stipend fordi de har søkt en kategori der det ikke er stipender, mens de med omtrent samme søknad kunne fått innvilget stipend om de hadde søkt en annen stipendtype, for eksempel vanlig arbeidsstipend.
  • Les utlysningsteksten og kriterier grundig før du skriver søknaden. Vær presis og tydelig i dine formuleringer. Gå ut fra at komiteen ikke kjenner til ditt kunstnerskap. Pass på at alle nødvendige opplysninger er med. Søknadsbunken er stor og det er ikke mye tid til å gå gjennom hver søknad.
  • Forfattere av tekst til musikk kan også søke stipend for populærkomponister. Vi vil gjerne se flere rene A-er i søknadsbunkene våre!
  • Sjekk at du er i riktig kategori før du begynner å skrive søknaden. Mange av dere har gode innspillingsprosjekter eller flotte turnéplaner dere trenger tilskudd til å gjennomføre. Da må dere søke andre komiteer. Vår jobb er å innstille til populærkomposisjon eller tekst til musikk og da må vi innstille kandidater som har gode komposisjons/tekstrelaterte prosjekter for det kommende året. I tillegg til komiteen for populærkomponister finnes det en komponistkomité som favner klassisk og moderne komposisjon. Det finnes også en komité for musikere, sangere og dirigenter hvor en kan søke stipend som utøvende musiker.
  • Send gode lydvedlegg: én ting er å lese om deres kommende prosjekter, men husk at det er komposisjon og tekst til musikk dette handler om. Vi vil gjerne lytte til komposisjonene og tekstene deres og selvsagt til skisser / demo materiell på kommende prosjekter hvis dette foreligger. Vi sitter hvert år med kandidater som vi syntes virker interessante, men som vi ikke klarer å finne noe musikk av. Da er det vanskelig å vurdere kunstnerskapet.