Vi gjennomgår retningslinjene for arrangørstøtte for at ordningen skal bli best mulig. Vi utsetter derfor søknadsfristen til høsten 2019. Nøyaktig dato for søknadsfrist vil annonseres i god tid.

Retningslinjer for tildeling

  • Det kan søkes om tilskudd til bruk av profesjonelle musikkarrangører (dirigenter og andre må legge ved dokumentasjon på sitt virke som arrangør)
  • Ordningen gjelder kun for verk av norske nålevende opphavere
  • Komponist/tekstforfatter må ha gitt tillatelse til arrangering
  • Det må foreligge en fremføringsdato for verket
  • Ordningen er ment å gi støtte til nye arrangementer av eksisterende verk, og ikke til nye komposisjoner
  • All bruk av verket skal innrapporteres til TONO
  • Arrangementene skal ikke være eksklusive for bestiller, men skal kunne brukes av andre
  • Søkere må ta utgangspunkt i eksisterende satser for arrangering (Se veiledning for beregning av komponisthonorar)

Søknad leveres elektronisk.

Her kan du se hvem som tidligere har fått støtte.

 

Tilbake til toppen