Korps og orkestre kan nå søke om støtte til arrangering av musikkverk av norske, fortrinnsvis nålevende, komponister innen populærmusikkfeltet.


Søknadsfristen er utsatt til 25. mai 2018, og gjelder kun for musikkensembler (musikkorps, storband, brassband og lignende). Midler til kor har allerede blitt fordelt.


 • SØKER

 • KONTAKTINFORMASJON

 • OM VERKET SOM SKAL ARRANGERES

 • Dra og slipp filer her, eller
  • OM MUSIKKARRANGØREN

  • OM FREMFØRINGEN

  • SØKNADSSUM

  • Her må du blant annet angi om det er søkt/mottatt andre tilskudd til prosjektet.
  • Ta utgangspunkt i eksisterende satser for arrangering:


   StemmerHonorar pr. låt inntil 6min.
   1-23500,-
   3-57000,-
   6-99500,-
   10-19
   12000,-
   20+
   14500,-
  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.

  Retningslinjer for tildeling

  • Det kan søkes om tilskudd til bruk av profesjonelle musikkarrangører (dirigenter og andre må legge ved dokumentasjon på sitt virke som arrangør)
  • Ordningen gjelder kun for verk av norske, helst nålevende, opphavere
  • Ordningen er ment å gi støtte til nye arrangementer av eksisterende verk, og ikke til nye komposisjoner
  • Arrangører kan (normalt) ikke søke selv
  • Det oppfordres til samarbeid mellom arrangører og komponister/tekstforfattere
  • All bruk av verket skal innrapporteres til TONO
  • Arrangementene skal ikke være eksklusive for bestiller, men skal kunne brukes av andre
  • Søkere må ta utgangspunkt i eksisterende satser for arrangering (Se veiledning for beregning av komponisthonorar)

  Søknad leveres elektronisk.

  Her kan du se hvem som tidligere har fått støtte.

  Søknadsfrist 25. mai 2018

   

  Tilbake til toppen