Korps og orkestre kan nå søke om støtte til arrangering av musikkverk av norske, fortrinnsvis nålevende, komponister innen populærmusikkfeltet. • SØKER

 • KONTAKTINFORMASJON

 • OM VERKET SOM SKAL ARRANGERES

 • Dra og slipp filer her, eller
  • OM MUSIKKARRANGØREN

  • OM FREMFØRINGEN

  • SØKNADSSUM

  • Her må du blant annet angi om det er søkt/mottatt andre tilskudd til prosjektet.
  • Ta utgangspunkt i eksisterende satser for arrangering:


   StemmerHonorar pr. låt inntil 6min.
   1-23500,-
   3-57000,-
   6-99500,-
   10-19
   12000,-
   20+
   14500,-
  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.

  Retningslinjer for tildeling

  • Det kan søkes om tilskudd til bruk av profesjonelle musikkarrangører (dirigenter og andre må legge ved dokumentasjon på sitt virke som arrangør)
  • Ordningen gjelder kun for verk av norske, helst nålevende, opphavere
  • Ordningen er ment å gi støtte til nye arrangementer av eksisterende verk, og ikke til nye komposisjoner
  • Arrangører kan (normalt) ikke søke selv
  • Det oppfordres til samarbeid mellom arrangører og komponister/tekstforfattere
  • All bruk av verket skal innrapporteres til TONO
  • Arrangementene skal ikke være eksklusive for bestiller, men skal kunne brukes av andre
  • Søkere må ta utgangspunkt i eksisterende satser for arrangering (Se veiledning for beregning av komponisthonorar)

  Søknad leveres elektronisk.

  Her kan du se hvem som tidligere har fått støtte.

  Søknadsfrist 15. april 2019

   

  Tilbake til toppen