Møteplasser og seminarer - NOPA
  • EN
  • Kalender 03

Som medlem i NOPA har du tilgang på faglige seminarer og møteplasser. Vi gir reisestøtte til arrangementer som ligger mer enn ti mil unna ditt bosted. Dette gjør vi for å sikre at alle får anledning til å ta del i fellesskapet og mulighetene som ligger i foreningen.

Du finner til enhver tid en oppdatert kalender over alle arrangementene NOPA arrangerer her.

Havna

Havna er NOPAs største møteplass og seminar. I fjor var det nesten 150 medlemmer som møtte opp for å dele erfaringer, bli kjent med hverandre og bli inspirert til å lage ny musikk. Kurset finner sted over tre dager på Havna hotell på Tjøme fra 13. til 15. januar.

Kontordagen

Kontordagen er et samarbeidsprosjekt mellom MØST, CREO, GramArt og by:Larm hvor vi forsøker å hjelpe komponister, tekstforfattere og musikere med økonomi, søknadsskriving og kontrakter. I fjor ble det arrangert kontordagen i Bergen og Oslo. Arrangementet er åpent for alle.

NOPAs priskonsert

NOPAs priskonsert arrangeres årlig for å hedre komponister, tekstforfattere og musikkåret som var. Priskonserten er også en mulighet til å vise frem den nye musikken som har blitt skapt, samt å sørge for en møteplass for NOPAs medlemmer.

Regionale medlemstreff

NOPA arrangerer medlemstreff over hele landet. Treffene består av presentasjoner, foredrag og fungerer som en møteplass og kompetansehevning for medlemmene. Ønsker du medlemstreff i din by? Send inn forslag til post@nopa.no.

Nye muligheter for din musikk

Nye muligheter for din musikk er et seminar som arrangeres av NOPA i forkant av by:Larm. Seminaret forsøker å inspirere norske komponister og tekstforfattere til å engasjere seg i nye retninger og informere om nye inntektskilder.

By:larm, Vill Vill Vest og Trondheim Calling

Bransjefestivalene i Norge vokser stadig, og NOPA samarbeider nå med å arrangere konferanseprogrammet på de ulike festivalene. På disse seminarene kan du høre om metoder og teknikker fra anerkjente komponister og tekstforfattere. NOPA deler også ut stipend til nye låtskrivere som vi tror kommer til å prege norsk musikk fremover.