Krever tiltak for musikkfeltet - NOPA
  • EN
  • Kalender 04

Krever tiltak for musikkfeltet

NOPA ber Kulturdepartementet om økt bevilgning til Norsk kulturfond.

Ingrid Kindem Foto Anne Valeur
Styreleder i NOPA, Ingrid Kindem. Foto: Anne Valeur

NOPA er opptatt av å minimere det økonomiske tapet for komponister og tekstforfattere. Vi arbeider nå for å sette i gang tiltak som kan lette presset medlemmene våre står overfor.

I første omgang ber vi Kulturdepartementet om å innføre tiltak som kan hjelpe musikkbransjen i en særs utfordrende tid. Det har kommet forslag om flere gode tiltak. NOPA støtter disse, og kommer også med et eget forslag om å øke bevilgningen til Norsk kulturfond.

Med større stipendmidler kan det gis rom til å skapes ny kunst i en periode der mange står uten oppdrag. 

Les brevet her:

KRAV OM TILTAK FOR Å AVHJELPE DE ØKONOMISKE KONSEKVENSENE AV KORONA-VIRUSET FOR NORSKE ARTISTER OG MUSIKERE

Situasjonen med korona-viruset vil få store økonomiske konsekvenser for norske komponister, tekstforfattere, herunder NOPAs medlemmer. Bestillinger og livemarkedet (konserter og eventer) utgjør en betydelig andel av inntekts-grunnlaget deres. Når tiltakene fra myndighetene for å hindre spredning av viruset nå medfører at det ikke lenger er mulig å avvikle arrangementer og bestillinger blir utsatt, er situasjonen intet mindre enn dramatisk. Særlig gjelder dette siden den ser ut til å bli langvarig.

Organisasjonene på musikkfeltet har den siste uken hatt tett dialog. Vi oppfatter at vi er samstemte om hvilke tiltak som bør settes inn. Vi er kjent med at CREO har oversendt brev til departementet, hvor det fremmes en del forslag til løsninger som vil kunne bidra til å avhjelpe situasjonen. NOPA stiller seg bak de forslagene som fremkommer der.

Vi ber om at departementet snarest etablerer ordninger som beskrevet i nevnte brev. En ekstra bevilgning til tilskuddsordningene i Norsk kulturfond ville også være viktig for kulturfeltet, med stipendmidler kan det gis rom til å skapes ny kunst i en periode der mange står uten oppdrag. Dersom det ikke tilføres tilstrekkelig midler til å hjelpe en bransje i dyp krise, er vi bekymret for om det vil eksistere et livsgrunnlag for norske komponister, tekstforfattere, utøvere og øvrig norsk musikkbransje når denne situasjonen er over.

Undertegnede kan kontaktes dersom departementet skulle ha spørsmål i saken. For øvrig stiller vi oss selvsagt til rådighet for departementet, dersom det skulle være behov for det.