Publiseringsstøtte for musikkinnspillinger - NOPA
  • EN
  • Kalender 29

Publiseringsstøtte for musikkinnspillinger

Publiseringsstøtte for musikkinnspillinger skal bidra til at musikk i Norge av høy kvalitet blir utgitt, dokumentert, tilgjengeliggjort og formidlet. Løpende frist.
  • Tirsdag 29. november 2022 kl 00:00

Publiseringsstøtte for musikkinnspillinger skal bidra til at musikk i Norge av høy kvalitet blir utgitt, dokumentert, tilgjengeliggjort og formidlet. Fra ordningen kan det søkes om tilskudd til nye musikkutgivelser i alle sjangre. Det er produktet som vurderes, og man søker i etterkant av utgivelsen. Tilskuddet er øremerket den aktuelle utgivelsen og skal bidra til å dekke kostnader til innspilling, utgivelse og formidling. Utgiver er ansvarlig for å søke, håndtere tilskuddet og å rapportere.

Les mer her.