TONO-stipend - NOPA
  • EN
  • Kalender 04

TONO-stipend

Arbeidsstipender fra TONO til å skape musikk og tekst.
NOPA07 nett
  • Onsdag 19. april 2023
  • Fredag 19. april 2024

TONOs to stipendordninger, TONO-stipendet og Unge Talenter, skal bidra til at TONOs medlemmer kan lage ny musikk og nye tekster. Deler av midlene til stipendet Unge Talenter er bevilget av NOPA. Du kan søke på stipendet på medlemstjenesten Mitt TONO.

For å kunne søke TONO-stipendet må du ved søknadsfrist ha hatt forvaltningskontrakt med TONO i minst tre år. Søkerne skal normalt ha hatt en gjennomsnittlig avregning for fremføring de tre foregående år på minimum kr 5 000 per år.

For «Unge Talenter»-stipendet gjelder ikke kravet om tre års medlemskap. Du kan altså søke selv om du nettopp har blitt TONO-medlem. Du må dog være i alderen 17 til 23 år.

Siden stipendordningen er tiltenkt skapende virksomhet, vil det ikke bli tildelt stipend hvis søknaden i første rekke handler om et utøvende prosjekt. Det gis ikke støtte til søknader som primært omfatter turné, reise, promotering, markedsføring og utstyr (instrumenter, laptop osv.).

Et medlem kan kun søke på ett av de to stipendene. Les mer om kriteriene for å kunne søke, og hva du bør legge vekt på i din søknad, ved å klikke her.