TONO-stipend - NOPA
  • EN
  • Kalender 18

TONO-stipend

Nå kan du søke om midler til å skape musikk og tekst.
NOPA07 nett
  • Torsdag 15. april 2021

TONOs to stipendordninger, TONO-stipendet og Unge Talenter skal bidra til å stimulere til skaping av nye musikkverk og ny musikklyrikk. Det er i år satt av 14,9 millioner kroner til stipender. Deler av midlene til stipendet Unge Talenter er bevilget av NOPA. Du kan søke på stipendet på medlemstjenesten Mitt TONO.

For å kunne søke TONO-stipendet må du per 15. april ha hatt forvaltningskontrakt med TONO i minst tre år. Søkerne skal normalt ha hatt en gjennomsnittlig avregning for fremføring de tre foregående år på minimum kr 5 000 per år.

For «Unge Talenter»-stipendet gjelder ikke kravet om tre års medlemskap. Du kan altså søke selv om du nettopp har blitt TONO-medlem. Du må dog være i alderen 17 til 23 år.

Et medlem kan kun søke på ett av de to stipendene. Les mer om kriteriene for å kunne søke, og hva du bør legge vekt på i din søknad, ved å klikke her.