• EN
  • Kalender 26

TONO-stipend

Fra 20. mars til 24. april kl. 16 kan du søke TONO om stipend.

  • Fredag 24. april 2020

TONOs to stipender, TONO-stipendet og Unge Talenter, er ment å være virkemidler som skal stimulere til skaping av nye musikkverk og ny musikklyrikk. Det er i år satt av ca. 11,7 millioner kroner til stipendene, og du søker via medlemstjenesten MITT TONO.

Les mer på TONOs sider.