• EN
  • Kalender 17

Kulturrådet: Prosjektstøtte til miljø- og klimakrise

  • Tirsdag 5. mars 2019

Forsøksordningen prosjektstøtte til Miljø- og klimakrise – kunst og kultur skal støtte kunstproduksjon, prosjekter og praksiser som tematiserer og gir forståelse og nye innsikter knyttet til miljø- og klimaspørsmål, og som skaper debatt og engasjement i ulike fagmiljøer og i en større offentlighet.

Les mer her.