Konsertstøtte

Vil du holde konsert i #hørnorsk-uka? Søk støtte her!

  • Lørdag 20. oktober 2018

Nå kan ditt kor, korps eller ensemble søke om støtte til konserter som holdes i #hørnorsk-uka, 25.–31. mars 2019.

Trenger du inspirasjon til norsk repertoar? NOPA har gitt støtte til over 80 norske kor- og korpsarrangement, og liste over alle arrangementene med kontaktinfo finner du her.

Søknadsfrist 20. oktober.

KRITERIER

  • Konsertstøtte tildeles på inntil kr 10.000
  • Repertoaret på konserten må være komponert av norske, nålevende populærkomponister (tekst kan være på alle språk)
  • Repertoar/planlagt program for konserten må vedlegges søknaden
  • Budsjett må vedlegges søknaden
  • En forutsetning for støtte er at konserten rapporteres til TONO
  • Ordningen er i hovedsak rettet inn mot ensembler innen amatørmusikkfeltet

En geografisk spredning av konsertene vil vektlegges i utvelgelsen.

SØK HER

Del

Tilbake til toppen