Norsk kulturfond: Bestillingsverk og produksjonsstøtte for musikk - NOPA
  • EN
  • Kalender 07

Norsk kulturfond: Bestillingsverk og produksjonsstøtte for musikk

Kulturrådet gir tilskudd til å skape ny musikk innenfor alle sjangre. Hvert år støttes et stort antall nye verk gjennom ordningen.
  • Onsdag 2. desember 2020
  • Onsdag 2. juni 2021

Tilskuddsordningen for komposisjon og produksjon henvender seg både til deg som har planer om å komponere musikk, men også til arrangører, festivaler, musikere og institusjoner som ønsker å bestille, produsere og presentere nye musikkverk.

Honorarene skal gå til komponistene / skapende utøvere og det forutsettes at den som bestiller verket eller produksjonen framfører det og har plan for videre formidling til publikum.

Les mer her.