Bestillings­verk og produksjonsstøtte - NOPA
  • EN
  • Kalender 27

Bestillings­verk og produksjonsstøtte

Ordningen for bestillingsverk gjelder nå også musikkproduksjon. Det er også åpnet for at for at komponister og musikere skal kunne søke tilskudd til egen komposisjon og produksjon så lenge de har intensjonsavtale eller kontrakt med et produksjonsmiljø eller arrangør som kan framføre og presentere verkene. Se under for nærmere beskrivelser av ordningen.

  • Onsdag 3. juni 2020
  • Onsdag 2. desember 2020
  • Torsdag 3. juni 2021

Les mer og søk på Kulturrådets sider

Formål

Tilskudd til bestillingsverk og musikkproduksjoner skal bidra til at komponister og musikere kan komponere og skape nye verk og produksjoner med kostnadskrevende kunstnerisk arbeid. Formålet er å gjøre nye musikkverk i Norge tilgjengelig for et stort publikum. Skapere kan være komponister eller utøvere, og verkene skal gjøres tilgjengelig gjennom framføring på konsertarenaer eller andre formidlingsplattformer.

Med produksjon menes for eksempel:

  • Komposisjon i samarbeid mellom utøvere og komponister, i samarbeid med kunstnere fra andre kunstfelt eller i samarbeid mellom utøvere.
  • Scenisk produksjon som tverrkunstneriske verk eller forestillinger der musikken er det bærende elementet.