Arrangørstøtte - NOPA
  • EN
  • Kalender 29

Arrangørstøtte

Kor, korps, ensembler, orkestre og arenaer som produserer konserter kan nå søke om støtte til arrangering av musikkverk av norske, fortrinnsvis nålevende, komponister innen populærmusikkfeltet.
  • Fredag 25. mai 2018

Korps og orkestre kan nå søke om støtte til arrangering av musikkverk av norske, fortrinnsvis nålevende, komponister innen populærmusikkfeltet.

Søknadsfristen er utsatt til 25. mai, og gjelder kun for musikkensembler (musikkorps, storband, brassband og lignende). Midler til kor har allerede blitt fordelt.

Info og søknadsskjema her.