Hjelp oss med å spre NOPAs politiske program - NOPA
  • EN
  • Kalender 05

Hjelp oss med å spre NOPAs politiske program

Vi vil ha god kunstnerpolitikk inn i de politiske programmene.
Nopa_politisk_program_.1600x1000jpg

I 2021 er det stortingsvalg, og nå er det innspurt i arbeidet med partienes politiske program. For å kunne fronte de viktigste sakene på en bedre måte, har vi valgt å lage NOPAs politiske program.

Last ned NOPAs politiske program (pdf)

Last ned NOPAs politiske program (word)

Nå håper vi at du som er engasjert i politikk – som er medlem av et parti eller kjenner noen med beslutningsmakt – vil delta i arbeidet vårt. Hjelp oss med å spre det politiske programmet til de som trenger å lese det.

Frister for partiprogram

Det haster å få inn vår politikk. Fristene for programkomiteene i de ulike partiene er: Høyre 20. juni, Arbeiderpartiet 10. juni, Senterpartiet 20. mai, Fremskrittspartiet uke 24, Venstre 19. juni, Kristelig Folkeparti 15. mai, Sosialistisk Venstreparti 1. mai, Miljøpartiet de grønne: førsteutkast allerede ute og Rødt ikke oppgitt.

Dette er de seks hovedpunktene i programmet

  • Løft det norske repertoaret
  • Øk verdien av musikk og anerkjenn betydningen av populærmusikk
  • Oppfølging av rett til rimelig vederlag
  • Bedre ramme- og arbeidsvilkår for frilansere og selvstendig næringsdrivende
  • Skole og utdanning
  • Mangfold og likestilling