I 2015 er prisen et samarbeid mellom NOPA, Tolga kommune, Norsk lur- og bukkehornlag og familien Storbekken. Prisen kan gis til personer som har gjort en ekstraordinær innsats innen norsk folkemusikk, og særlig de eldre folkemusikkinstrumentene, innen

  • utøving, komponering og arrangering
  • forskning og formidling
  • instrumentbygging og instrumentutvikling formidling av Egil Storbekkens musikk.

Musikkprisen er på kr 25.000,- og kan gis til aktuelle kandidater fra hele landet.

Forslag på priskandidater sendes komiteen for ”Egil Storbekkens Musikkpris” innen mai 2016. Komiteen foretrekker nominasjoner via mail.

simen@lindberg.no

 

Tilbake til toppen