NOPA leter etter ny organisasjonskonsulent


NOPA leter etter ny organisasjonskonsulent

Vi trenger en medarbeider som har relevant utdanning og arbeidserfaring, ønsker å yte litt ekstra og som synes at akkurat NOPA er midt i blinken!

Økt egenandel og endring i retningslinjene for opphold i NOPAs arbeidsleiligheter.


Økt egenandel og endring i retningslinjene for opphold i NOPAs arbeidsleiligheter.

NOPA får stadig flere medlemmer. For at foreningen skal oppleves som åpen og inkluderende er det viktig at vi sikrer en rettferdig fordeling av medlemsgodene blant alle medlemmene. NOPA vil derfor innføre nye rutiner for fordeling av medlemsgodene; vi vil se på tilskudd fra Sakkyndig Råd og opphold i arbeidsleilighetene under ett. Vi ønsker å ha en god oversikt over hva det enkelte medlem mottar i tilskudd fra NOPA, slik at medlemsgoder som stipender og opphold i leillighetene, fordeles så jevnt som mulig blant medlemmene. 

Brev fra Sakkyndig Råd


Brev fra Sakkyndig Råd

Det kommer inn stadig flere søknader om tilskudd fra NOPA. Denne runden (mai 2015) ble det søkt om nærmere 3 millioner kr i arbeids – og reisetilskudd. Sakkyndig råd behandlet behandlet 88 søknader, og kunne innvilge tilskudd til 24 NOPA medlemmer.

Nye styremedlemmer i NOPA


Nye styremedlemmer i NOPA

Bjørn Eidsvåg, Karoline Krüger og Tove Bøygard ble valgt inn i NOPAs styre på generalforsamling 2. juni.

Medlemskontingent til NOPA


Medlemskontingent til NOPA

NOPAs medlemskontingent er for tiden kr 1.800. Den trekkes av TONO-avregningen i juni hvert år. Nye medlemmer betaler kr 1.000 de tre første årene de er medlemmer i NOPA.

Tilbake til toppen