NOPA

Kongens gate 24
0153 Oslo
Norge

Tlf: 22 47 30 00
Fax: 22 47 30 01
E-post:

Administrasjon

 • Tine Tangestuen
  Administrativ leder

  (+47) 901 36 864

  Administrativ leder har ansvar for å lede NOPAs administrative og forvaltningsmessige arbeid i samråd med styreleder og er saksbehandler for NOPAs styre. Hun er ansvarlig for daglig drift, personalledelse og økonomistyring og har det overordnede ansvaret for NOPAs aktiviteter og tillitsvalgte.

 • Trine Mjølhus Jacobsen
  Organisasjonskonsulent

  (+47) 41 26 56 09

  Organisasjonskonsulenten koordinerer NOPAs tilskuddsordninger, forvalter foreningens arbeidsboliger og har den daglige kontakten med medlemmer. Hun planlegger og koordinerer mange av NOPAs arrangement, medlemsmøter og seminarer.

 • Kjetil Johansen
  Regnskapssjef

  (+47) 22 47 30 04

  Regnskapssjefen tar seg av budsjetter, regnskap, den daglige økonomiske driften og har kontakt med medlemmene om alle inn- og utbetalinger fra NOPA.

 • Lasse W. Fosshaug
  Kommunikasjonsrådgiver

  (+47) 916 06 355

  Kommunikasjonsrådgiver har ansvar for kommunikasjon eksternt og internt. I samarbeid med styreleder og styret utformer han innlegg og kronikker på vegne av NOPA. Han utformer nyhetsbrevene som sendes til medlemmer med jevne mellomrom, drifter sosiale medier og har ansvaret for NOPAs Youtube-kanal. Kommunikasjonsrådgiveren har også ansvaret for NOPAs IT-løsninger.

Tilbake til toppen