Kommer

Ingen resultater

Vi finner ingen innlegg i denne kategorien.

Tidligere

Mandag 15. august 2016
NOPA deltar

Arendalsuka

Arendalsuka er en møteplass for politikere, journalister og organisasjoner. NOPA vil være til stede for å bygge nettverk og drive påvirkningsarbeid hele uken.

Les mer

Fredag 12. august 2016
NOPA deltar

Øyafestivalen 2016

Styreleder Ingrid Kindem, nestleder Tove Bøygard og administrativ leder Tine Tangestuen er på Øyafestivalen fredag 12. august for å knytte kontakter og møte samarbeidspartnere.

Les mer

Mandag 20. juni 2016
NOPA deltar

Møte med kulturdepartementet

NOPA møter kulturdepartementet for å se hvordan man kan samarbeide tettere i tiden som kommer. Statssekretær Bård Folke Fredriksen med rådgivere stiller fra KD. Fra NOPA stiller Ingrid Kindem, Jon-Willy Rydningen, Tove Bøygård, administrativ leder Tine Tangestuen og kommunikasjonsrådgiver Lasse W. Fosshaug

Les mer

Fredag 29. april 2016
NOPA deltar

Gjennomgang av utkast til ny åndsverklov

Kopinor inviterer sine medlemsorganisasjoner til en gjennomgang av utkastet til den nye åndsverkloven. 2. nestleder Jon-Willy Rydningen, administrativ leder Tine Tangestuen og kommunikasjonsrådgiver Lasse W. Fosshaug deltar fra NOPA.

Les mer

Torsdag 21. april 2016
NOPA deltar

Vårslepp for Norwegian Arts Abroad

Music Norway inviterer samarbeidspartnere og kollegaer på tvers av alle kunstfelt til å bli bedre kjent, presentere sitt nye nettverket og sammen bli inspirert til å skape internasjonale muligheter for norsk kunst. Kommunikasjonsrådgiver Lasse W. Fosshaug deltar fra NOPA.

Les mer

Onsdag 20. april 2016
NOPA deltar

«Offentlig Privat Samarbeid i kulturlivet – hva, hvordan og hvorfor?»

Talent Norge AS ble stiftet 21. januar 2015. Siden har 11 kulturprosjekter fått støtte til talentutvikling på høyt nivå, 15 private samarbeidspartnere bidrar økonomisk. Nå inviteres samarbeidspartnere og prosjekteiere, mentorer og talenter, nåværende og fremtidige satsinger og kulturlivet for øvrig til en dag hvor erfaringsutveksling står i sentrum. Kommunikasjonsrådgiver Lasse W. Fosshaug deltar fra NOPA.

Les mer

Fredag 8. april 2016
NOPA deltar

Innspillskonferanse Music Norway

Music Norway inviterer til innspillskonferanse for å høre hva bransjen i Norge trenger fra dem. Styreleder Ingrid Kindem deltar og holder innspill. Kommunikasjonsrådgiver Lasse W. Fosshaug deltar også.

Les mer

Torsdag 10. mars 2016
Arrangementer

Det årlige opphavsrettskurset

Juristenes utdanningssenter gjennomgår nyheter på opphavsrettsområdet det siste året. I tillegg inneholder årets kurs en rekke dagsaktuelle temaer og problemstillinger, av nasjonal og internasjonal karakter. Styreleder Ingrid Kindem representerer NOPA.

Les mer

Onsdag 2. mars 2016
NOPA deltar

NOPA på by:Larm

NOPAs styreleder, nesteleder, tillitsvalgte og ansatte er tilstede på by:Larm. Torsdag, fredag og lørdag deler vi ut et stipend på kr 20.000 til låtskrivere. Vi er også med og arrangerer seminaret «Nye muligheter for din musikk».

Les mer

Mandag 29. februar 2016
NOPA deltar

Informasjonsmøte om NRKs publiseringsstrategi

«NRK har gleden av å invitere dere til et informasjonsmøte hvor vi vil informere om NRKs publiseringsstrategi for 2017-2019. Vi vil og så vise tall for bruken av NRKs forskjellige tilbud og orientere om andre aktuelle saker som angår NRK og dere som rettighetshavere.» Styreleder Ingrid Kindem og kommunikasjonsrådgiver Lasse W. Fosshaug deltar fra NOPA.

Les mer

Torsdag 25. februar 2016
NOPA deltar

ECSA General Assembly

ECSA European Composer & Songwriter Alliance representerer over 23.000 komponister og tekstforfattere fra 45 medlemsorganisasjoner i Europa. Alliansen samles til generalforsamling i Brussel. NOPA er medlem i ECSA.

Les mer

Onsdag 17. februar 2016
NOPA deltar

Hvordan går det med kreativ næring i Norge?

BI Centre for Creative Industries har redefinert næringen, kvalitetssikret populasjonen og sett på verdiskaping og sysselsetting i perioden 2008-2014 i samarbeid med Menon. Administrativ leder Tine Tangestuen og informasjonskonsulent Lasse W. Fosshaug deltar fra NOPA.

Les mer

Tirsdag 16. februar 2016
NOPA deltar

Møte med Music Norway Berlin

Hva oppleves som barrierer for internasjonalisering/eksport for norske filmkomponister? Kartlegge hovedutfordringer for norske aktører og se på forslag til konkrete tiltak/prosjekter som Music Norway kan arbeide videre med. Vara i styret, Eirik Myhr, filmkomponistene Knut Avenstroup Haugen og Ginge, samt informasjonskonsulent fra NOPA Lasse W. Fosshaug deltar.

Les mer

Tirsdag 16. februar 2016
NOPA deltar

ECSA-møte i Brüssel

Møter i ECSA – European Composer and Songwriter Alliance. Styreleder Ingrid Kindem og 2. nestleder Jon-Willy Rydningen deltar fra NOPA.

Les mer

Mandag 15. februar 2016
NOPA deltar

ECSA-møte

NOPA samarbeider med flere organisasjoner om opphavsrett m.m. i Europa. Dette gjør vi gjennom ECSA – European Composer and Songwriter Alliance.

Les mer

Mandag 15. februar 2016
NOPA deltar

ECSA-møte i Brüssel

Møter i ECSA – European Composer and Songwriter Alliance. Styreleder Ingrid Kindem og 2. nestleder Jon-Willy Rydningen deltar fra NOPA.

Les mer

Tirsdag 9. februar 2016
NOPA deltar

Safer Internet Day

SID2016 vil ha fokus på #hvagjørdu – hva hver og en av oss gjør, og kan gjøre, for at nettet skal bli et bedre og tryggere sted for barn og unge. NOPA er tilstede for å se hva man kan gjøre for å informere barn og unge om opphavsrett. Informasjonskonsulent Lasse W. Fosshaug deltar fra NOPA.

Les mer

Mandag 1. februar 2016
Arrangementer

Musikkindustriens dag 2016

Dagen før Spellemann 2015, inviterer Musikkindustriens næringsråd til vorspiel. Musikkindustriens dag er en møteplass for å dele innsikt, erfaring og drømmer som beskriver musikknæringen 2016. Styreleder Ingrid Kindem. 2. nestleder Jon-Willy Rydningen, organisasjonskonsulent Trine Mjølhus Jacobsen og informasjonskonsulent Lasse W. Fosshaug deltar fra NOPA.

Les mer

Mandag 25. januar 2016
NOPA deltar

Arendalsukas informasjonsmøte 2016

For tredje året på rad, ønsker Arendalsuka velkommen til et informasjonsmøte på KS Agenda i Oslo. Terje Svabø er konferansier, det vil bli gitt informasjon om programmet fra programkomiteen og praktisk informasjon fra Arbeidsgruppen. Styreleder Ingrid Kindem og informasjonskonsulent Lasse W. Fosshaug representerer NOPA.

Les mer

Torsdag 21. januar 2016
NOPA deltar

Allmøte Balansekunstprosjektet

AU i Balansekunst inviterer til det årlige allmøte for alle tilknyttet Balansekunst-nettverket. På agendaen står orientering om ulike aktiviteter gjennomført i 2015 og som er planlagt for 2016, by:larm, økonomi, arbeidsgrupper og fremtidig organisering av nettverket. I tillegg vil det bli noe ekstern faglig påfyll. Administrativ leder Tine Tangestuen, organisasjonskonsulent Trine M. Jacobsen og informasjonskonsulent Lasse W. Fosshaug deltar fra NOPA.

Les mer

Tirsdag 10. november 2015
NOPA deltar

”Synke eller ikke synke”

Et seminar i regi av FONO og Musikkforleggerne. Om synkronisering av norsk musikk i film, tv og reklame. Administrativ leder Tine Tangestuen og informasjonskonsulent Lasse W. Fosshaug deltar fra NOPA.

Les mer

Onsdag 4. november 2015
Arrangementer

Vis meg visa

Et lite seminar som peker framover! Administrativ leder Tine Tangestuen og Informasjonskonsulent Lasse Fosshaug deltar fra NOPA.

Les mer

Tirsdag 3. november 2015
NOPA deltar

Norsk på norsk

Uforpliktende idédugnad hos NRK for å se på muligheter for eventer og samarbeid på tvers av miljøer. Styreleder Ingrid Kindem deltar fra NOPA.

Les mer

Fredag 9. oktober 2015
NOPA deltar

Orienteringsmøte hos Kopinor

Kopinor orienterer om tilgjengeliggjøring av sangtekster og noter på ett. Administrativ leder Tine Tangestuen og informasjonskonsulent Lasse W. Fosshaug stiller fra NOPA.

Les mer

Torsdag 8. oktober 2015
NOPA deltar

Balansekunst – Årskonferansen 2015

NOPA er stolte deltagere i Balansekunstprosjektet – et prosjekt som jobber for kjønnsbalanse i kulturlivet. Balansekunst som prosjekt og nettverk har vokst kraftig de siste tre årene, og kjønnsbalanse er et felt hvor endringer skjer sikkert, men sakte. Administrativ leder Tine Tangestuen og informasjonskonsulent Lasse W. Fosshaug stiller fra NOPA.

Les mer

Tirsdag 29. september 2015
NOPA deltar

ECSA-møte i London

Møte i ECSA (European Composer and Songwriter Alliance). Styreleder Ingrid Kindem, 2. nestleder Jon-Willy Rydningen og informasjonskonsulent Lasse W. Fosshaug stiller fra NOPA.

Les mer

Fredag 25. september 2015
NOPA deltar

Kunstnernettverkets næringsutvalg

Kunstnernettverket har etablert et næringsutvalg. Utvalget skal levere et skriftlig innspill til Kunsternettverket innen utgangen av 2015, og har følgende mandat: analysere og oppsummere relevante utredninger og rapporter, undersøke hvordan støtten til kulturnæringer fungerer i kulturrådet, synliggjøre ringvirkninger og verdikjeden i kunst og kulturproduksjon med bakgrunn i (nasjonale og internasjonale) eksempler og forskning. Foreslå konkrete tiltak.. Nestleder Jon-Willy Rydningen deltar fra NOPA.

Les mer

Onsdag 16. september 2015
NOPA deltar

Talent Norge

Fra invitasjonen: «Talent Norge AS ble stiftet 21. januar i år og fikk 30 millioner kroner fra Kulturdepartementet til talentutvikling på høyt nivå innen kunst og kultur. Etter snart åtte måneder er vi klare til å presentere våre satsinger så langt i 2015.» Informasjonskonsulent Lasse W. Fosshaug stiller fra NOPA.

Les mer

Onsdag 16. september 2015
NOPA deltar

WIPO og opphavsrett – hva skjer?

Kopinor får 16. september besøk av norske Anne Leer, visegeneraldirektør for WIPOs arbeid innen opphavsrett og kommunikasjon. Hun informerer om arbeidet i WIPO og aktuelle prosesser innen opphavsretten internasjonalt. Styreleder Ingrid Kindem, Administrativ leder Tine Tangestuen og informasjonskonsulent Lasse W. Fosshaug stiller fra NOPA.

Les mer

Styremøte i NOPA
Mandag 20. april 2015
NOPA deltar

Styremøte i NOPA

I NOPAs styremøte i april behandles bl.a. årsberetningen og saker til generalforsamlingen. Hele styret møter deltar.

Les mer

Onsdag 11. mars 2015
NOPA deltar

Store rettigheter

NOPA, Musikkforleggerne og NKF har en arbeidsgruppe som ser på store rettigheter og avtaler for slikt arbeid. Bent Åserud og Tine Tangestuen deltar på møte 11.03. kl. 09.30 i Kongensgate 24, Oslo.

Les mer

Kunstnernettverket
Tirsdag 10. mars 2015
NOPA deltar

Kunstnernettverket

Ingrid Kindem deltar på møte i Kunstnernettverket. Blant sakene som skal diskuteres er felles høringsutalelse vedrørende meldingen om kunstnerøkonomi og Arendalsuka i august.

Les mer

Tilbake til toppen