Statens Kunstnerstipend

NB: Fristen er klokken 13:00! Stipendordningen skal legge til rette for at enkeltkunstnere, gjennom å motta direkte tilskudd fra staten, skal kunne bidra til et mangfoldig og nyskapende kunstliv. Ved tildeling skal det legges vekt på kunstnerisk kvalitet og aktivitet. Ordningen omfatter flere stipendtyper.

  • Onsdag 18. oktober 2017

2016: Vær oppmerksom på at den tidligere løsningen Mitt nettsted er stengt. All innlevering foregår nå via Altinn. Du må derfor regne god tid, og vi anbefaler at du setter deg inn i god tid før søknadsfristen. Kulturrådet har sagt at det ikke vil være noe slingringsmonn på leveringstidspunktet.

  • Statens stipend for kunstnere kan tildeles kunstnere som i hovedsak bor og har sitt virke i Norge
  • Kunstneren må selv søke og stipendet deles kun ut til enkeltpersoner, ikke grupper
  • Stipendet kan ikke søkes av kunstnere som er i en grunnutdanningsfase (bachelor – eller masternivå)

Les mer og søk her

Del

Kalender

Se hele kalenderen

Nordisk kulturfond
2. mai

Søknadsfrister

Fra hjemmesiden: Nordisk Kulturfond støtter et fornyet og dynamisk kunst- og kulturliv …


Les mer

Fond for utøvende kunstnere
3. mai

Søknadsfrister

FFUK gir støtte til profesjonelle utøvende kunstnere som er bosatt og hovedsakelig har …


Les mer

Såkornmidler fra NOPA
15. mai

Søknadsfrister

NOPAs medlemmer kan søke om såkornmidler til opphaverrelatert arbeid og reise. Disse mi…


Les mer
Tilbake til toppen