Statens Kunstnerstipend

NB: Fristen er klokken 13:00! Stipendordningen skal legge til rette for at enkeltkunstnere, gjennom å motta direkte tilskudd fra staten, skal kunne bidra til et mangfoldig og nyskapende kunstliv. Ved tildeling skal det legges vekt på kunstnerisk kvalitet og aktivitet. Ordningen omfatter flere stipendtyper.

  • Onsdag 18. oktober 2017

2016: Vær oppmerksom på at den tidligere løsningen Mitt nettsted er stengt. All innlevering foregår nå via Altinn. Du må derfor regne god tid, og vi anbefaler at du setter deg inn i god tid før søknadsfristen. Kulturrådet har sagt at det ikke vil være noe slingringsmonn på leveringstidspunktet.

  • Statens stipend for kunstnere kan tildeles kunstnere som i hovedsak bor og har sitt virke i Norge
  • Kunstneren må selv søke og stipendet deles kun ut til enkeltpersoner, ikke grupper
  • Stipendet kan ikke søkes av kunstnere som er i en grunnutdanningsfase (bachelor – eller masternivå)

Les mer og søk her

Del

Kalender

Se hele kalenderen

Generalforsamling i NOPA
29. mai

Arrangementer

NOPA avholder generalforsamling på Popsenteret i Oslo.


Les mer

Årsmøte i TONO
30. mai

Arrangementer

TONO avholder årsmøte for sine andelshavere. Her bør så mange NOPA-medlemmer som mulig …


Les mer

Music Norway: Reisetilskudd
1. juni

Søknadsfrister

Målet med tilskuddet er å legge forholdene til rette for internasjonalisering av norsk …


Les mer
Tilbake til toppen