NRK-ARKIV FORDELING, INFORMASJON OG SAMARBEIDSMØTE 5. OKTOBER

NORWACO inviterer til informasjonsutveksling og samarbeid, slik at fordelingen ut til rettighets­haverne blir best mulig. Administrativ leder Tine Tangestuen og Informasjonskonsulent Lasse W. Fosshaug stiller fra NOPA.

  • Mandag 5. oktober 2015

PROGRAM FOR MØTET

Informasjon fra administrasjonen
1. Rapportene fra NRK for 2014, presentasjon v/Frants
2. Fordelingsinstruks vedtatt av styret, kort gjennomgang v/Elin
3. Individuelle krav fra ikke-organiserte rettighetshavere og ev behov for samråd v/Ingelin

Informasjonsutveksling og diskusjon (i grupper hvis ønskelig)
4. Har medlemsorganisasjonene selv pt utdypende rettighetshaverinformasjon om de relevante NRK-programmene?
5. Hvordan kan rapportene fra NRK ev suppleres med ytterligere informasjon? Skal hver organisasjon ev gjøre dette selv, eller er det relevant med samarbeid?

Del

Kalender

Se hele kalenderen

Støtte til trykking av noter
1. september

Søknadsfrister

Norsk Komponistforening mottar tilskudd fra Kulturdepartementet for å administrere ordn…


Les mer

Music Norway: Reisetilskudd
1. september

Søknadsfrister

Målet med tilskuddet er å legge forholdene til rette for internasjonalisering av norsk …


Les mer

Sparebankstiftelsen
1. september

Søknadsfrister

Sparebankstiftelsen DNB jakter alltid på gode prosjekter. Har du et prosjekt som fortje…


Les mer
Tilbake til toppen