Fond for lyd og bilde, Prosjektstøtte

Fond for lyd og bilde (FLB) skal fremme produksjon og formidling av innspilling av lyd- og filmopptak og fordeles til beste for rettighetshavere innenfor musikk, scene, film. Fondet er i tillegg en kollektiv kompensasjon til rettighetshavere for den lovlige kopiering av deres verker som skjer til privat bruk.

  • Torsdag 9. februar 2017

Les mer og søk her


Tips fra våre tillitsvalgte:

Fond for lyd og bilde

Hva er viktig:

  • Kort og konsis presentasjon. Utvalget bør straks forstå hva prosjektet dreier seg om, hvor mange låter, lengden på verk, hvor og når det skal framføres. Tydelighet! Lenger ned i søknaden kan man skrive mer utfyllende, men ikke for langt.
  • Musikk skal være det vesentligste (FFLBs forskrifter). Om musikk/komponist er vanskelig å finne i en scene eller filmprosjekt, er det vanskelig å gi støtte. Viktig at komponisten tydeliggjør dette, om søker er en annen enn opphaver.
  • Husk å søke riktig ordning. Prosjektstøtten for komposisjon støtter ikke innspilling. Her må fokuset ligge på komposisjonsdelen, og studio må utelates i budsjett, f.eks. leie av studio/teknisk utstyr/mastring o.s.v. For innspilling finnes støtteordning for fonograminnspilling.
  • Lydfiler må vedlegges, helst lyd som kan linkes opp mot søknaden.
  • Budsjett. Må være tydelig hva det søkes om (finn riktig ordning for komposisjon vs innspilling). Inkluder hvor mange låter som skal komponseres, lengde på verk osv, og bruk satser. Ikke søk om livsopphold. Om det også søkes støtte fra andre ordninger, som Komponistenes Vederlagsfond, må det komme fram i søknaden.

Del

Kalender

Se hele kalenderen

Bestillings­verk og produksjonsstøtte
2. desember

Søknadsfrister

Fra og med søknadsfristen 2. desember er ordningen for bestillingsverk utvidet til også…


Les mer

NOPAs tekst- og musikkpris
31. desember

Søknadsfrister

Alle kan nominere kandidater til NOPAs- tekst og musikkpriser, men verket må være laget…


Les mer

Kardemommestipendet
31. desember

Søknadsfrister

Kardemommestipendet er en gave fra Egner-familien, og gis som en er påskjønnelse for ar…


Les mer
Tilbake til toppen