Det Norske Komponistfond

Det norske komponistfond skal stimulere til fremme av skapende tonekunst, uavhengig av sjangre. Fondets midler skal primært brukes til å støtte bestilling av nye musikkverk hos komponister som i hovedsak bor og har sitt virke i Norge, og som offentlig har vist sin yrkesaktivitet som komponist.

  • Torsdag 2. mars 2017
  • Mandag 2. oktober 2017

De ordinære søknadsfrister er 2. mars kl. 13:00 og 2. oktober kl. 13:00 hvert år. Vær oppmerksom på at de faktiske fristene varierer noe, så sjekk Musikkfondenes sider.

Les mer og søk her


Tips fra våre tillitsvalgte:All informasjon bestiller trenger finner du her.

For å få støtte til ditt verk her, må du ha en bestiller (se linken) Disse kan ikke søke:

  • Komponister kan ikke søke til seg selv.
  • Tekstforfatter som også er komponist, kan ikke søke til eget verk.
  • Stor, offentlig finansiert institusjon, som f.eks. et festspill, et teater eller operaen. Dette er aktører som vi forventer har økonomi til selv å bekoste bestillingsverk.
  • Et lite ensemble/band kan ikke søke på vegne av en av sine faste, spillende medlemmer.
  • Institusjon/produksjonsselskap/bookingbyrå der komponisten har en nær tilknytning kan ikke søke.
    Hvor lenge er skjemaet tilgjengelig? Ordinære søknadsfrister er 2. mars og 2. oktober.

Det elektroniske søknadsskjemaet er tilgjengelig cirka tre uker før frist, og frem til fristens utløp klokken 13:00.

Del

Kalender

Se hele kalenderen

Generalforsamling i NOPA
29. mai

Arrangementer

NOPA avholder generalforsamling på Popsenteret i Oslo.


Les mer

Årsmøte i TONO
30. mai

Arrangementer

TONO avholder årsmøte for sine andelshavere. Her bør så mange NOPA-medlemmer som mulig …


Les mer

Music Norway: Reisetilskudd
1. juni

Søknadsfrister

Målet med tilskuddet er å legge forholdene til rette for internasjonalisering av norsk …


Les mer
Tilbake til toppen