Kommer

Mandag 15. januar 2018
Arrangementer

Havna 2018

Du kommer vel på NOPAs seminar på Tjøme 15.–17. januar? Programmet er snart klart, men du kan melde deg på allerede nå!

Les mer

Torsdag 15. februar 2018
Søknadsfrister

Kardemommestipendet

Kardemommestipendet er en gave fra Egner-familien, og gis som en er påskjønnelse for arbeid som er gjort, og en stimulans til fortsatt produksjon.

Les mer

Tidligere

Lørdag 2. desember 2017
Søknadsfrister

Bestillings­verk og produksjonsstøtte

Fra og med søknadsfristen 2. desember er ordningen for bestillingsverk utvidet til også å gjelde musikkproduksjon. Det er også åpnet for at for at komponister og musikere skal kunne søke tilskudd til egen komposisjon og produksjon så lenge de har intensjonsavtale eller kontrakt med et produksjonsmiljø eller arrangør som kan framføre og presentere verkene. Se under for nærmere beskrivelser av ordningen.

Les mer

Fredag 10. november 2017
Søknadsfrister

NOPAs prosjektstøtte

Årlig støtter NOPA ulike tiltak av musikkpolitisk karakter som kommer populærmusikken til gode. Målet er å gjøre norske låtskrivere og det norske repertoaret kjent og sørge for at det blir skapt og spilt ny musikk.

Les mer

Tirsdag 17. oktober 2017
Søknadsfrister

Statens Kunstnerstipend

NB: Fristen er klokken 13:00! Stipendordningen skal legge til rette for at enkeltkunstnere, gjennom å motta direkte tilskudd fra staten, skal kunne bidra til et mangfoldig og nyskapende kunstliv. Ved tildeling skal det legges vekt på kunstnerisk kvalitet og aktivitet. Ordningen omfatter flere stipendtyper.

Les mer

Mandag 2. oktober 2017
Søknadsfrister

Det Norske Komponistfond

Det norske komponistfond skal stimulere til fremme av skapende tonekunst, uavhengig av sjangre. Fondets midler skal primært brukes til å støtte bestilling av nye musikkverk hos komponister som i hovedsak bor og har sitt virke i Norge, og som offentlig har vist sin yrkesaktivitet som komponist.

Les mer

Mandag 2. oktober 2017
Søknadsfrister

Nordisk kulturfond

Fra hjemmesiden: Nordisk Kulturfond støtter et fornyet og dynamisk kunst- og kulturliv i Norden, der er mangfoldigt, tilgængeligt og af høj kvalitet.

Les mer

Fredag 15. september 2017
Søknadsfrister

Såkornmidler fra NOPA

NOPAs medlemmer kan søke om såkornmidler til opphaverrelatert arbeid og reise. Disse midlene skal bidra til at det blir lagd mer musikk og tekst av foreningens medlemmer, og at det nye norske repertoaret blir fremført og bevart for ettertiden.

Les mer

Lørdag 2. september 2017
Søknadsfrister

Fond for lyd og bilde

Fond for lyd og bilde skal fremme produksjon og formidling av innspilling av lyd- og filmopptak og fordeles til beste for rettighetshavere innenfor musikk, scene, film og billedkunst. Fondet er i tillegg en kollektiv kompensasjon til rettighetshavere for den lovlige kopiering av deres verker som skjer til privat bruk.

Les mer

Fredag 1. september 2017
Søknadsfrister

Støtte til trykking av noter

Norsk Komponistforening mottar tilskudd fra Kulturdepartementet for å administrere ordningen med støtte til trykking av noter. Støtten skal bidra til å sikre dokumentasjon og allmenn tilgjengeliggjøring av verk av nålevende norske komponister, dvs. tiltak som gjør at verket kan framføres uten komponistens tilstedeværelse.

Les mer

Fredag 1. september 2017
Søknadsfrister

Music Norway: Reisetilskudd

Målet med tilskuddet er å legge forholdene til rette for internasjonalisering av norsk musikkliv og bl.a. bidra til at profesjonelle norske utøvere, komponister og låtskrivere innen alle sjangre og deres management, samt norsk musikkbransje skal kunne delta aktivt på den internasjonale arena.

Les mer

Lørdag 3. juni 2017
Søknadsfrister

Music Norway: Ja Ja Ja

Showcase-konseptet har vist seg å være en av våre mest effektive showcase-plattformer for ny norsk (og nordisk) musikk, med et publikum som består av rundt 40% bransje og media.

Les mer

Fredag 2. juni 2017
Søknadsfrister

Bestillings­verk og produksjonsstøtte

Fra og med søknadsfristen 2. desember er ordningen for bestillingsverk utvidet til også å gjelde musikkproduksjon. Det er også åpnet for at for at komponister og musikere skal kunne søke tilskudd til egen komposisjon og produksjon så lenge de har intensjonsavtale eller kontrakt med et produksjonsmiljø eller arrangør som kan framføre og presentere verkene. Se under for nærmere beskrivelser av ordningen.

Les mer

Torsdag 1. juni 2017
Søknadsfrister

Music Norway: Reisetilskudd

Målet med tilskuddet er å legge forholdene til rette for internasjonalisering av norsk musikkliv og bl.a. bidra til at profesjonelle norske utøvere, komponister og låtskrivere innen alle sjangre og deres management, samt norsk musikkbransje skal kunne delta aktivt på den internasjonale arena.

Les mer

Mandag 22. mai 2017
Arrangementer

Utdeling av HARPA AWARD

HARPA Nordic Film Composers Award er et samarbeid mellom Nordic Film Composers Network og ECSA og prisen blir delt ut under filmfestivalen i Cannes i mai 2017. Komponist og NOPA-medlem Gaute Storaas er blant de nominerte.

Les mer

Mandag 15. mai 2017
Søknadsfrister

Såkornmidler fra NOPA

NOPAs medlemmer kan søke om såkornmidler til opphaverrelatert arbeid og reise. Disse midlene skal bidra til at det blir lagd mer musikk og tekst av foreningens medlemmer, og at det nye norske repertoaret blir fremført og bevart for ettertiden.

Les mer

Tirsdag 2. mai 2017
Søknadsfrister

Nordisk kulturfond

Fra hjemmesiden: Nordisk Kulturfond støtter et fornyet og dynamisk kunst- og kulturliv i Norden, der er mangfoldigt, tilgængeligt og af høj kvalitet.

Les mer

Torsdag 2. mars 2017
Søknadsfrister

Det Norske Komponistfond

Det norske komponistfond skal stimulere til fremme av skapende tonekunst, uavhengig av sjangre. Fondets midler skal primært brukes til å støtte bestilling av nye musikkverk hos komponister som i hovedsak bor og har sitt virke i Norge, og som offentlig har vist sin yrkesaktivitet som komponist.

Les mer

Onsdag 1. mars 2017
Søknadsfrister

Music Norway: Reisetilskudd

Målet med tilskuddet er å legge forholdene til rette for internasjonalisering av norsk musikkliv og bl.a. bidra til at profesjonelle norske utøvere, komponister og låtskrivere innen alle sjangre og deres management, samt norsk musikkbransje skal kunne delta aktivt på den internasjonale arena.

Les mer

Onsdag 1. mars 2017
Søknadsfrister

Støtte for arrangering av musikkverk

NOPAs støtteordning for arrangering av musikkverk retter seg mot kor, korps, ensembler, orkestre og arenaer som produserer konserter. Målet med tilskuddet er at norsk musikk blir spilt inn og fremført – et viktig ledd i vårt arbeid for å øke norskandelen.

Les mer

Onsdag 15. februar 2017
Søknadsfrister

Såkornmidler fra NOPA

NOPAs medlemmer kan søke om såkornmidler til opphaverrelatert arbeid og reise. Disse midlene skal bidra til at det blir lagd mer musikk og tekst av foreningens medlemmer, og at det nye norske repertoaret blir fremført og bevart for ettertiden.

Les mer

Torsdag 9. februar 2017
Søknadsfrister

Fond for lyd og bilde, Prosjektstøtte

Fond for lyd og bilde (FLB) skal fremme produksjon og formidling av innspilling av lyd- og filmopptak og fordeles til beste for rettighetshavere innenfor musikk, scene, film. Fondet er i tillegg en kollektiv kompensasjon til rettighetshavere for den lovlige kopiering av deres verker som skjer til privat bruk.

Les mer

Torsdag 2. februar 2017
Arrangementer

Möet & Chandon Grand Scores

Möet & Chandon Grand Scores-prisene deles ut i Berlin 2. februar. De norske nominerte er Gaute Storaas, Marius Christiansen, begge NOPA-medlemmer, og Nicholas Sillitoe.

Les mer

Onsdag 25. januar 2017
Søknadsfrister

Nordisk kulturfond

Fra hjemmesiden: Nordisk Kulturfond støtter et fornyet og dynamisk kunst- og kulturliv i Norden, der er mangfoldigt, tilgængeligt og af høj kvalitet.

Les mer

Onsdag 23. november 2016
Arrangementer

Prøysen til by´n

Bildet av Prøysen har blitt kraftig utfordret de siste tiårene. Jubileumsåret 2014 med mange forskjellig utgivelser og arrangementer viste oss på mange måter en større og mer komplisert og mangfoldig kunstner enn før. Det er denne Prøysen som skal feires under Prøysen til by´n.

Les mer

Onsdag 23. november 2016
Søknadsfrister

Midler fra EU-programmet Kreativt Europa

Kreativt Europa er EUs program for de kulturelle og kreative sektorene og har et budsjett på 1,46 milliarder euro i perioden 2014-2020. Programmet støtter prosjekter som gis en merverdi ved at de gjennomføres i en europeisk ramme og gir norske aktører innen TV, film, kunst og kultur muligheter til å samarbeide internasjonalt og til å nå ut til et større europeisk publikum.

Les mer

Fredag 23. september 2016
Arrangementer

Støv og stjerner: Piker vin og sang

Arrangementet er ein del av programserien Støv og stjerner som arrangeres på Nasjonalbiblioteket. NOPA-medlem Hilde Louise Asbjørnsen har blitt bedt om å finne frem viser fra musikkarkivet, og vier kvelden til viser om fyll, kriminalitet, prostitusjon og annen fanteri, i samspill med programleder Kari Slaatsveen og forskingsbibliotekar Liv Kreken.

Les mer

Fredag 9. september 2016
Søknadsfrister

Nominer ditt verk til Grand Scores

ECSA har åpnet for nominasjon av filmmusikk til Grand Scores Film Music Award 2017. NOPA har ansvar for å samle inn bidrag som vår jury skal vurdere og fristen for å sende inn er fredag 9. september.

Les mer

Torsdag 1. september 2016
Søknadsfrister

Music Norway: Bakkekontakt

Relokaliseringsprogrammet har skiftet navn til Bakkekontakt, og Music Norway åpner for at bransjeaktører også kan hospitere hos partnerbedrifter i utlandet. Music Norways initiativ Bakkekontakt er et residency-program som gir norske eksportører en mulighet til å bo og jobbe ut fra strategisk viktige markeder i en periode på 1 – 3 måneder.

Les mer

Torsdag 18. august 2016
Arrangementer

Kulturdebatt under Arendalsuka

Vi arrangerer kulturdebatt i samarbeid med Kunstnernettverket og Arendalsuka. Det skal handle om åndsverkloven og opphavsrett. Etter debatten blir det konsert med NOPA-medlem Rita Eriksen.

Les mer

Mandag 15. august 2016
NOPA deltar

Arendalsuka

Arendalsuka er en møteplass for politikere, journalister og organisasjoner. NOPA vil være til stede for å bygge nettverk og drive påvirkningsarbeid hele uken.

Les mer

Fredag 12. august 2016
NOPA deltar

Øyafestivalen 2016

Styreleder Ingrid Kindem, nestleder Tove Bøygard og administrativ leder Tine Tangestuen er på Øyafestivalen fredag 12. august for å knytte kontakter og møte samarbeidspartnere.

Les mer

Onsdag 3. august 2016
Arrangementer

Medlemsmøte i Trondheim

NOPA arrangerer medlemsmøte i Trondheim 3. august. Styreleder Ingrid Kindem, 1. nestleder Tove Bøygard, 2. nestleder Jon-Willy Rydningen og Trine Mjølhus fra administrasjonen vil være til stede.

Les mer

Mandag 20. juni 2016
NOPA deltar

Møte med kulturdepartementet

NOPA møter kulturdepartementet for å se hvordan man kan samarbeide tettere i tiden som kommer. Statssekretær Bård Folke Fredriksen med rådgivere stiller fra KD. Fra NOPA stiller Ingrid Kindem, Jon-Willy Rydningen, Tove Bøygård, administrativ leder Tine Tangestuen og kommunikasjonsrådgiver Lasse W. Fosshaug

Les mer

Onsdag 1. juni 2016
Søknadsfrister

Music Norway: Bakkekontakt

Relokaliseringsprogrammet har skiftet navn til Bakkekontakt, og Music Norway åpner for at bransjeaktører også kan hospitere hos partnerbedrifter i utlandet. Music Norways initiativ Bakkekontakt er et residency-program som gir norske eksportører en mulighet til å bo og jobbe ut fra strategisk viktige markeder i en periode på 1 – 3 måneder.

Les mer

Fredag 29. april 2016
NOPA deltar

Gjennomgang av utkast til ny åndsverklov

Kopinor inviterer sine medlemsorganisasjoner til en gjennomgang av utkastet til den nye åndsverkloven. 2. nestleder Jon-Willy Rydningen, administrativ leder Tine Tangestuen og kommunikasjonsrådgiver Lasse W. Fosshaug deltar fra NOPA.

Les mer

Torsdag 21. april 2016
NOPA deltar

Vårslepp for Norwegian Arts Abroad

Music Norway inviterer samarbeidspartnere og kollegaer på tvers av alle kunstfelt til å bli bedre kjent, presentere sitt nye nettverket og sammen bli inspirert til å skape internasjonale muligheter for norsk kunst. Kommunikasjonsrådgiver Lasse W. Fosshaug deltar fra NOPA.

Les mer

Onsdag 20. april 2016
NOPA deltar

«Offentlig Privat Samarbeid i kulturlivet – hva, hvordan og hvorfor?»

Talent Norge AS ble stiftet 21. januar 2015. Siden har 11 kulturprosjekter fått støtte til talentutvikling på høyt nivå, 15 private samarbeidspartnere bidrar økonomisk. Nå inviteres samarbeidspartnere og prosjekteiere, mentorer og talenter, nåværende og fremtidige satsinger og kulturlivet for øvrig til en dag hvor erfaringsutveksling står i sentrum. Kommunikasjonsrådgiver Lasse W. Fosshaug deltar fra NOPA.

Les mer

Onsdag 20. april 2016
Søknadsfrister

Liturgisk musikk for festtidene

Kirkerådet henvender seg til komponister med invitasjon til å sende inn musikk som egner seg godt som liturgisk musikk til leddet Santus-Heilag for festtidene, spesielt til bruk i festgudstjenester.

Les mer

Fredag 8. april 2016
NOPA deltar

Innspillskonferanse Music Norway

Music Norway inviterer til innspillskonferanse for å høre hva bransjen i Norge trenger fra dem. Styreleder Ingrid Kindem deltar og holder innspill. Kommunikasjonsrådgiver Lasse W. Fosshaug deltar også.

Les mer

Tirsdag 15. mars 2016
Arrangementer

Musikkforleggerprisen

For andre året på rad skal Musikkforleggerprisen deles ut for åhedre norske komponister, låtskrivere og forlag sitt arbeid og resultater i 2015.

Les mer

Torsdag 10. mars 2016
Arrangementer

Det årlige opphavsrettskurset

Juristenes utdanningssenter gjennomgår nyheter på opphavsrettsområdet det siste året. I tillegg inneholder årets kurs en rekke dagsaktuelle temaer og problemstillinger, av nasjonal og internasjonal karakter. Styreleder Ingrid Kindem representerer NOPA.

Les mer

Fredag 4. mars 2016
Arrangementer

Musikkforum: Nordiske artister i norden

Sverige er best i klassen påeksport egen musikk til sine nærmeste land i Norden. Danmark og Norge er småsøsknene, og ganske glad i hverandre. Finland vet vi lite om, og Island kommer med en skikkelig original en gang hvert femte ar. Hvorfor er ikke de nærmeste landene det største markedet?

Les mer

Onsdag 2. mars 2016
NOPA deltar

NOPA på by:Larm

NOPAs styreleder, nesteleder, tillitsvalgte og ansatte er tilstede på by:Larm. Torsdag, fredag og lørdag deler vi ut et stipend på kr 20.000 til låtskrivere. Vi er også med og arrangerer seminaret «Nye muligheter for din musikk».

Les mer

Mandag 29. februar 2016
NOPA deltar

Informasjonsmøte om NRKs publiseringsstrategi

«NRK har gleden av å invitere dere til et informasjonsmøte hvor vi vil informere om NRKs publiseringsstrategi for 2017-2019. Vi vil og så vise tall for bruken av NRKs forskjellige tilbud og orientere om andre aktuelle saker som angår NRK og dere som rettighetshavere.» Styreleder Ingrid Kindem og kommunikasjonsrådgiver Lasse W. Fosshaug deltar fra NOPA.

Les mer

Torsdag 25. februar 2016
NOPA deltar

ECSA General Assembly

ECSA European Composer & Songwriter Alliance representerer over 23.000 komponister og tekstforfattere fra 45 medlemsorganisasjoner i Europa. Alliansen samles til generalforsamling i Brussel. NOPA er medlem i ECSA.

Les mer

Onsdag 17. februar 2016
NOPA deltar

Hvordan går det med kreativ næring i Norge?

BI Centre for Creative Industries har redefinert næringen, kvalitetssikret populasjonen og sett på verdiskaping og sysselsetting i perioden 2008-2014 i samarbeid med Menon. Administrativ leder Tine Tangestuen og informasjonskonsulent Lasse W. Fosshaug deltar fra NOPA.

Les mer

Tirsdag 16. februar 2016
NOPA deltar

Møte med Music Norway Berlin

Hva oppleves som barrierer for internasjonalisering/eksport for norske filmkomponister? Kartlegge hovedutfordringer for norske aktører og se på forslag til konkrete tiltak/prosjekter som Music Norway kan arbeide videre med. Vara i styret, Eirik Myhr, filmkomponistene Knut Avenstroup Haugen og Ginge, samt informasjonskonsulent fra NOPA Lasse W. Fosshaug deltar.

Les mer

Tirsdag 16. februar 2016
NOPA deltar

ECSA-møte i Brüssel

Møter i ECSA – European Composer and Songwriter Alliance. Styreleder Ingrid Kindem og 2. nestleder Jon-Willy Rydningen deltar fra NOPA.

Les mer

Mandag 15. februar 2016
NOPA deltar

ECSA-møte i Brüssel

Møter i ECSA – European Composer and Songwriter Alliance. Styreleder Ingrid Kindem og 2. nestleder Jon-Willy Rydningen deltar fra NOPA.

Les mer

Mandag 15. februar 2016
NOPA deltar

ECSA-møte

NOPA samarbeider med flere organisasjoner om opphavsrett m.m. i Europa. Dette gjør vi gjennom ECSA – European Composer and Songwriter Alliance.

Les mer

Tirsdag 9. februar 2016
NOPA deltar

Safer Internet Day

SID2016 vil ha fokus på #hvagjørdu – hva hver og en av oss gjør, og kan gjøre, for at nettet skal bli et bedre og tryggere sted for barn og unge. NOPA er tilstede for å se hva man kan gjøre for å informere barn og unge om opphavsrett. Informasjonskonsulent Lasse W. Fosshaug deltar fra NOPA.

Les mer

Mandag 1. februar 2016
Arrangementer

Musikkindustriens dag 2016

Dagen før Spellemann 2015, inviterer Musikkindustriens næringsråd til vorspiel. Musikkindustriens dag er en møteplass for å dele innsikt, erfaring og drømmer som beskriver musikknæringen 2016. Styreleder Ingrid Kindem. 2. nestleder Jon-Willy Rydningen, organisasjonskonsulent Trine Mjølhus Jacobsen og informasjonskonsulent Lasse W. Fosshaug deltar fra NOPA.

Les mer

Mandag 25. januar 2016
NOPA deltar

Arendalsukas informasjonsmøte 2016

For tredje året på rad, ønsker Arendalsuka velkommen til et informasjonsmøte på KS Agenda i Oslo. Terje Svabø er konferansier, det vil bli gitt informasjon om programmet fra programkomiteen og praktisk informasjon fra Arbeidsgruppen. Styreleder Ingrid Kindem og informasjonskonsulent Lasse W. Fosshaug representerer NOPA.

Les mer

Musikkteaterforum med John Bucchino
Søndag 24. januar 2016
Arrangementer

Musikkteaterforum med John Bucchino

Musikkteaterforum og NOPA ønsker velkommen til en generøs kveld på Victoria Nasjonal Jazzscene. Møt den kritikerroste New York baserte komponisten og librettisten JOHN BUCCHINO i samtale med komponist/librettist/regissør Johan Osuldsen.

Les mer

Torsdag 21. januar 2016
NOPA deltar

Allmøte Balansekunstprosjektet

AU i Balansekunst inviterer til det årlige allmøte for alle tilknyttet Balansekunst-nettverket. På agendaen står orientering om ulike aktiviteter gjennomført i 2015 og som er planlagt for 2016, by:larm, økonomi, arbeidsgrupper og fremtidig organisering av nettverket. I tillegg vil det bli noe ekstern faglig påfyll. Administrativ leder Tine Tangestuen, organisasjonskonsulent Trine M. Jacobsen og informasjonskonsulent Lasse W. Fosshaug deltar fra NOPA.

Les mer

Musikkforum: Norske produsenter
Torsdag 12. november 2015
Arrangementer

Musikkforum: Norske produsenter

Hvordan utøver man produsentrollen og hvordan forstås den i Norge og utlandet i dag? Kåre Vestrheim, Slipmats og Vegard Landaas i samtale med Cecilie Asker fra Aftenposten. Gratis inngang!

Les mer

Tirsdag 10. november 2015
NOPA deltar

”Synke eller ikke synke”

Et seminar i regi av FONO og Musikkforleggerne. Om synkronisering av norsk musikk i film, tv og reklame. Administrativ leder Tine Tangestuen og informasjonskonsulent Lasse W. Fosshaug deltar fra NOPA.

Les mer

Onsdag 4. november 2015
Arrangementer

Vis meg visa

Et lite seminar som peker framover! Administrativ leder Tine Tangestuen og Informasjonskonsulent Lasse Fosshaug deltar fra NOPA.

Les mer

Tirsdag 3. november 2015
NOPA deltar

Norsk på norsk

Uforpliktende idédugnad hos NRK for å se på muligheter for eventer og samarbeid på tvers av miljøer. Styreleder Ingrid Kindem deltar fra NOPA.

Les mer

Fredag 9. oktober 2015
NOPA deltar

Orienteringsmøte hos Kopinor

Kopinor orienterer om tilgjengeliggjøring av sangtekster og noter på ett. Administrativ leder Tine Tangestuen og informasjonskonsulent Lasse W. Fosshaug stiller fra NOPA.

Les mer

Torsdag 8. oktober 2015
NOPA deltar

Balansekunst – Årskonferansen 2015

NOPA er stolte deltagere i Balansekunstprosjektet – et prosjekt som jobber for kjønnsbalanse i kulturlivet. Balansekunst som prosjekt og nettverk har vokst kraftig de siste tre årene, og kjønnsbalanse er et felt hvor endringer skjer sikkert, men sakte. Administrativ leder Tine Tangestuen og informasjonskonsulent Lasse W. Fosshaug stiller fra NOPA.

Les mer

Musikkforum: Om Tekstskriving
Tirsdag 6. oktober 2015
Arrangementer

Musikkforum: Om Tekstskriving

Kari Bremnæs, Truls, Frida Annevik, og Jeff Wasserman i samtale med Sigrid Hvidsten. Fire erfarne og høyst ulike artister snakker om å skrive tekster til musikk. Gratis inngang!

Les mer

Tirsdag 29. september 2015
NOPA deltar

ECSA-møte i London

Møte i ECSA (European Composer and Songwriter Alliance). Styreleder Ingrid Kindem, 2. nestleder Jon-Willy Rydningen og informasjonskonsulent Lasse W. Fosshaug stiller fra NOPA.

Les mer

Fredag 25. september 2015
NOPA deltar

Kunstnernettverkets næringsutvalg

Kunstnernettverket har etablert et næringsutvalg. Utvalget skal levere et skriftlig innspill til Kunsternettverket innen utgangen av 2015, og har følgende mandat: analysere og oppsummere relevante utredninger og rapporter, undersøke hvordan støtten til kulturnæringer fungerer i kulturrådet, synliggjøre ringvirkninger og verdikjeden i kunst og kulturproduksjon med bakgrunn i (nasjonale og internasjonale) eksempler og forskning. Foreslå konkrete tiltak.. Nestleder Jon-Willy Rydningen deltar fra NOPA.

Les mer

Onsdag 16. september 2015
NOPA deltar

Talent Norge

Fra invitasjonen: «Talent Norge AS ble stiftet 21. januar i år og fikk 30 millioner kroner fra Kulturdepartementet til talentutvikling på høyt nivå innen kunst og kultur. Etter snart åtte måneder er vi klare til å presentere våre satsinger så langt i 2015.» Informasjonskonsulent Lasse W. Fosshaug stiller fra NOPA.

Les mer

Onsdag 16. september 2015
NOPA deltar

WIPO og opphavsrett – hva skjer?

Kopinor får 16. september besøk av norske Anne Leer, visegeneraldirektør for WIPOs arbeid innen opphavsrett og kommunikasjon. Hun informerer om arbeidet i WIPO og aktuelle prosesser innen opphavsretten internasjonalt. Styreleder Ingrid Kindem, Administrativ leder Tine Tangestuen og informasjonskonsulent Lasse W. Fosshaug stiller fra NOPA.

Les mer

Musikkforum på Punkt i Kristiansand
Lørdag 5. september 2015

Musikkforum på Punkt i Kristiansand

Kl. 13.00 på Fønix kino i Kristiansand, gratis og åpent for alle:
«Live impro og remix: Metode, form og kritisk potensial»
Panelsamtale med Sidsel Endresen, Michael Duch, Sigbjørn Nedland og Emil Bernhardt. Ordstyrer: Ida Habbestad (ballade.no)

Les mer

Onsdag 2. september 2015

Norsk kulturfond

Norsk kulturfond skal styrke samtidens kunst- og kulturuttrykk, bevare, dokumentere og formidle kulturarv og gjøre kunst og kultur tilgjengelig for flest mulig. Oversikt over de forskjellige støtteordningene og søknadsskjemaer finner du her

Les mer

Tirsdag 2. juni 2015

Norsk kulturfond

Norsk kulturfond skal styrke samtidens kunst- og kulturuttrykk, bevare, dokumentere og formidle kulturarv og gjøre kunst og kultur tilgjengelig for flest mulig. Oversikt over de forskjellige støtteordningene og søknadsskjemaer finner du her

Les mer

Onsdag 29. april 2015

Seminar: Musikk og litteratur i tall

29. april inviterer Kulturrådet til lansering av rapportene Musikk i tall 2013 og Litteratur i tall 2013 samt Metodenotat for musikk og litteratur i tall.

Les mer

Styremøte i NOPA
Mandag 20. april 2015
NOPA deltar

Styremøte i NOPA

I NOPAs styremøte i april behandles bl.a. årsberetningen og saker til generalforsamlingen. Hele styret møter deltar.

Les mer

Fredag 10. april 2015
Arrangementer

Musikkvideo som lanseringsverktøy

Fikk du ikke med deg Andre Cochron på NOPAs seminar på Havna? Nå har du muligheten! Møt Andre Cochron, er en av landets mest spennende musikkvideomakere, på gratis frilansfrokost i regi av MØST.

Les mer

Fredag 13. mars 2015
Arrangementer

WEB´EN rundt på 80 minutter

MØST inviterer til gratis Frilansfrokost 13. mars. Nettet er et viktig verktøy for å promotere en karriere, og det finnes et utall løsninger for å presentere seg og sitt virke. Hva skal man velge?

Les mer

Onsdag 11. mars 2015
NOPA deltar

Store rettigheter

NOPA, Musikkforleggerne og NKF har en arbeidsgruppe som ser på store rettigheter og avtaler for slikt arbeid. Bent Åserud og Tine Tangestuen deltar på møte 11.03. kl. 09.30 i Kongensgate 24, Oslo.

Les mer

Kunstnernettverket
Tirsdag 10. mars 2015
NOPA deltar

Kunstnernettverket

Ingrid Kindem deltar på møte i Kunstnernettverket. Blant sakene som skal diskuteres er felles høringsutalelse vedrørende meldingen om kunstnerøkonomi og Arendalsuka i august.

Les mer

Torsdag 5. mars 2015
Arrangementer

Musikkforum på by:Larm

SYNGE PÅ NORSK ELLER ENGELSK?
Med Geir Zahl (Kaizers Orchestra), Silja Sol, Frithjof Hungnes (Propeller Recordings), og Jonas Holst (Universal Music Publishing Scandinavia)

Les mer

Tilbake til toppen