Julehilsen fra styrelederen

Styreleder Ingrid Kindem har skrevet en julehilsen til alle NOPAs medlemmer.

Kjære NOPA-medlemmer!

Ingrid Kindem, styreleder i NOPA. Foto: Anne Valeur
Ingrid Kindem, styreleder i NOPA. Foto: Anne Valeur

Det er lille julaften, og vi går mot slutten av et travelt år for oss i styret og administrasjonen. Dette året har vi arbeidet spesielt med å tilrettelegge for et løft for det norske repertoiret. Samarbeid er et nøkkelord i den forbindelse. Vi har knyttet tettere kontakt med andre musikkorganisasjoner, vi arbeider gjennom Kunstnernettverket og har også et større politisk nettverk enn før. Vi håper dette vil hjelpe oss i arbeidet med å fremme norsk musikk og sanglyrikk i all sin bredde.

I høst kom forslaget til ny åndsverklov. Den styrker helt klart kunstnernes posisjon. NOPA har sendt inn høringssvar og deltatt i debatten. EU-kommisjonen har også lagt frem forslag til endringer i opphavsrettslige regler. Det ser ut til at de store distributørene av opphavsrettslig beskyttet materiale vil tillegges et større ansvar for utnyttelse og distribusjon av åndsverk. Vi håper på sikt at dette kan bidra til en bedre balanse i verdikjeden innen kreative næringer.

Vi har en del å glede oss over i årets statsbudsjett. Vi fikk en økning i kunstnerstipendene, og det annonserte kuttet i UD-midler til kulturfremme ble reversert. Kunstnernettverket, med Lise Stang Lund i spissen, skal ha en stor takk for arbeidet med dette. NOPA har hatt en kampsak i overgangen fra FM til DAB. Vi har vært bekymret for frafall av konsesjonskrav til kommersielle radiokanaler. Vi har derfor lagt inn et forslag om et insentivfond for de som ønsker å lage programmer om norsk musikk. Stortinget ber nå regjeringen tilrettelegge for dette.

Regjeringen er opptatt av kultur og næring og har satt av midler til dette i årets budsjett. NOPA var på høring i Næringskomiteen angående dette punktet og har blitt hørt. Stortinget ber nå regjeringen åpne for at rettighetshavere av åndsverk også skal ha direkte tilgang til midlene, – ikke bare bransjeaktører som forvalter andres åndsverk.

Forhandlinger i Kopinor dette året vil medføre en økning i inntekten til Tekstforfatterfondet. Styret har også valgt å være med på opprettelsen av et kontor for kunstnerforsikring, det betyr at NOPAs medlemmer i 2017 får tilgang til markedets beste forsikringer.

Selv om mye bra har skjedd i løpet av året, så er det likevel en stor utfordring å håndtere omstillingen i norsk kulturliv. Et globalt, digitalt samfunn er krevende. Vi føler oss som sjonglører, i det vi såvidt begynner å få kontroll på noen saker, så kommer det nye vi må fange opp. Hva skjer med NRK? Hva skjer med Rikskonsertene i overgangen til den nye Kulturtanken? Hva skjer med Forsvarets musikkorps? Disse institusjonene er særdeles viktige verktøy for fremføring av norsk musikk. En svekkelse av disse vil gå utover inntektsgrunnlaget til norske komponister og tekstforfattere.

I 2016 har styret i NOPA vært svært nøkterne i bruken av midlene vi disponerer. Vi har i år valgt å prioritere faglig innhold, prosjekter og stipender. Vi har også prioritert å være mer tydelig tilstede med aktiviteter i flere deler av landet. Gjennom hele året har vi hatt en tilstrømming av nye medlemmer. Det viser at foreningen vår også er relevant for unge låtskrivere som har preget norsk musikkliv både nasjonalt og internasjonalt i 2016.

Jeg vil benytte sjansen til å takke dere i administrasjonen, alle tillitsvalgte og styret for det arbeidet dere gjør for komponister og tekstforfattere. Det er en stor glede for meg å være styreleder for en forening med så mange engasjerte og kunnskapsrike mennesker.

Ønsker dere alle en fredelig jul og et kreativt nytt år. I 2017 fyller NOPA 80 år, det må vi feire!

Ingrid Kindem
Styreleder

Del dette innlegget

Tilbake til toppen