Høringssvar: Det norske mediemangfoldet (3 MB)

NOU 2017:7 Det norske mediemangfoldet: En styrket mediepolitikk for borgerne

horingssvar-nou-2017-7-mediemangfold-230617-final.pdf
Last ned

Referat generalforsamling 2017 (402 KB)

Referat fra NOPAs generalforsamling som ble holdt 29. mai på Popsenteret i Oslo.

290517-referat-gf-endelig.pdf
Last ned

Høringssvar: Europakommisjonens forslag til modernisering av opphavsretten (191 KB)

NOPA og NKF leverte høringssvar til forslaget til ny åndsverklov. Høringsfristen var 07.11.2016. Du kan også lese høringssvar fra de andre organisasjonene på regjeringens egne sider:
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing—europakommisjonens-forslag-til-modernisering-av-opphavsretten/id2515384/

horingssvar_ferdig.pdf
Last ned

Forslag til insentivordning for norsk musikk i kommersielle radiokanaler på DAB (105 KB)

20. juni var NOPA – Norsk forening for komponister og tekstforfattere i Kulturdepartementet for å møte statssekretær, Bård Folke Fredriksen. Statssekretæren anmodet NOPA om komme med konkrete innspill til hva departementet kan gjøre for å sikre fremtiden til norske opphavere. Etter å ha diskutert dette i NOPAs styre, har vi kommet frem til at et alternativ til konsesjonskravene til de kommersielle radiokanalene i DAB-nettet vil kunne ha god effekt.

spill_norsk_fondet_endelig.pdf
Last ned

Høringssvar om åndsverkloven 2016 (202 KB)

NOPA og NKF leverte høringssvar til forslaget til ny åndsverklov. Høringsfristen var 01.09.2016. Du kan også lese høringssvar fra de andre organisasjonene på regjeringens egne sider: https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing—forslag-til-ny-andsverklov/id2479768/

ferdighoringssvar_avl.pdf
NOPA og NKFs høringssvar til utkast til ny åndsverklov 2016
Last ned

Høringssvar om langtidsplan for forsvarssektoren (188 KB)

Høring – Prop. 151 S (2015-2016) Kampkraft og bærekraft – Langtidsplan for forsvarssektoren.
Utenriks- og forsvarskomiteen på Stortinget. 12.08.2016. Høringssvar fra NKF og NOPA.

horingssvar_nkf_nopa_forsvarssektoren.pdf
Last ned

Høringssvar om endringer i Folketrygdloven (72 KB)

19.02.2016 NOPAs høringssvar til Arbeids-og sosialdepartementet om endret fasttsetting av grunnlaget for korttidsytelsene etter folketrygdlovens kapittel 8, 9 og 14.

1602-Hringssvar-korttidsytelser.pdf
Last ned

Høringssvar om kvotefordeling 2016 (108 KB)

02.02.2016 NOPAs høringssvar til Utvalget for Statens stipend og garantiinntekter for kunstnere om kvotefordeling 2016.

1602-Høringsuttalelse-Kvotefordeling.pdf
Last ned

NOPAs innspill til meldingen om kunstnerøkonomi (259 KB)

15.08.2014 leverte NOPA innspill til Kulturdepartementes arbeid med meldingen. Meldingen ble levert 28.01.2015, høringsfristen 8. mai 2015.

Kunstnerøkonomi-innspill-fra-NOPA.pdf
Last ned

Kunstens autonomi og kunstens økonomi (7 MB)

I januar ble Kulturdepartementets utredning om kunstnerøkonomien lagt frem. NOPA har bidratt i forarbeidet til utreningen som skal beskrive aktuell problemstillinger og forslag til tiltak.Høringsfristen 8. mai.

kunstnerokonomi-utgreiing-28jan20151.pdf
Last ned

Høringssvar om endringer i Åndsverkloven (394 KB)

12.09.2014. NOPAs høringssvar til Kulturdepartementet om endringer i Åndsverkloven – avtalelisens.

56-Norsk-forening-for-komponister-og-tekstforfattere.pdf
Last ned

Brev til KKD om allmennkringkastingsplakat for NRK (482 KB)

Dette er en kort beskrivelse av dokumentet. Dette feltet kan brukes hvis det er lønnsomt med ytterligere forklaring.

070831_brev_til_kkd_om_allmennkringkastingsplakat_for_nrk_fellesuttalelse.pdf
Last ned

Høringssvar om NRK-plakaten 2014 (1 MB)

NOPA, NKF og Musikkforleggerne leverte felles høringssvar til Kulturdepartementet om NRK-plakaten 03.09.14.

høring-nrk-plakaten-030914.pdf
Last ned

Dokumenter

Tilbake til toppen