Høringssvar: Det norske mediemangfoldet (3 MB)

NOU 2017:7 Det norske mediemangfoldet: En styrket mediepolitikk for borgerne

horingssvar-nou-2017-7-mediemangfold-230617-final.pdf
Last ned

Veiledning for bestillingsavtale (148 KB)

En veiledning for deg som skal inngå en avtale om et bestillingsverk. Utarbeidet av NOPA og jurist Hans Marius Graasvold.

veileder-for-inngåelse-av-bestillingsavtale-20.06.17.docx
Last ned

Huskeliste for bestillingsverkavtale (136 KB)

Hva du bør huske på når du inngår en avtale om bestillingsverk. Utarbeidet av NOPA og jurist Hans Marius Graasvold.

huskeliste-for-deg-som-skal-inngå-avtale-20.06.17.docx
Last ned

Mal for fellesverkavtale (125 KB)

Mal for fellesverkavtale. Utarbeidet av NOPA og jurist Hans Marius Graasvold.

fellesverkavtale-20.06.17.docx
Last ned

Avtalemal for bestillingsverk (105 KB)

Avtalemal for bestillingsverk for opphavere. Utarbeidet av NOPA og jurist Hans Marius Graasvold.

bestillingsverk-20.06.17.docx
Avtalemal for bestillingsverk
Last ned

Referat generalforsamling 2017 (402 KB)

Referat fra NOPAs generalforsamling som ble holdt 29. mai på Popsenteret i Oslo.

290517-referat-gf-endelig.pdf
Last ned

Dokumenter

Tilbake til toppen