Reiseoppgjørsskjema til Havna-seminaret 2017 (10 KB)

Dette skjemaet bruker du om du skal be om reisestøtte ifm. Havna-seminaret på Tjøme 2017. Generelt dekkes kun reiser over ti mil, og kun billigste reisevei (offentlig kommunikasjon). Ved høye beløp skal summen forhåndsgodkjennes av administrasjonen.

reiseskjema-nopa-seminar-havna-2017.pdf
Last ned

Høringssvar: Europakommisjonens forslag til modernisering av opphavsretten (191 KB)

NOPA og NKF leverte høringssvar til forslaget til ny åndsverklov. Høringsfristen var 07.11.2016. Du kan også lese høringssvar fra de andre organisasjonene på regjeringens egne sider:
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing—europakommisjonens-forslag-til-modernisering-av-opphavsretten/id2515384/

horingssvar_ferdig.pdf
Last ned

Forslag til insentivordning for norsk musikk i kommersielle radiokanaler på DAB (105 KB)

20. juni var NOPA – Norsk forening for komponister og tekstforfattere i Kulturdepartementet for å møte statssekretær, Bård Folke Fredriksen. Statssekretæren anmodet NOPA om komme med konkrete innspill til hva departementet kan gjøre for å sikre fremtiden til norske opphavere. Etter å ha diskutert dette i NOPAs styre, har vi kommet frem til at et alternativ til konsesjonskravene til de kommersielle radiokanalene i DAB-nettet vil kunne ha god effekt.

spill_norsk_fondet_endelig.pdf
Last ned

Dokumenter

Tilbake til toppen