Styret


Foreningen ledes av et styre som skal ivareta foreningens drift i samsvar med de vedtak som generalforsamlingen til enhver tid foretar.

NOPAs styre består av valgt styreleder og seks øvrige medlemmer, alle med varamedlemmer. Minst tre av medlemmene velges blant foreningens komponister og minst to blant tekstforfatterne. Begge kjønn skal være representert med minimum to styremedlemmer. Alle velges for to år av gangen.

NOPAs styre. Fra venstre: Arvid Wam Solvang, Karoline Krüger, Jon-Willy Rydningen, Ingrid Kindem, Tove Bøygard, Dagfinn Nordbø og Anita Skorgan. Foto: Anne Valeur
 • Ingrid Kindem
  Styreleder

  CA

  Komponist, musiker og musikkprodusent.

  Medlem i TONO fra 1992, NOPA-medlem fra 2001.
  Fra Fredrikstad, bor i Oslo. Musikkutdannelse fra NTNU i Trondheim.
  Hun komponerer musikk med rot i moderne nordisk tonespråk og har keyboards og elektronikk som hovedinstrument. Hun har i mange år ledet ensembler i forbindelse med kulturutveksling i Pakistan, India, Sør-Afrika, Ghana og Palestina bl a gjennom Rikskonsertene, Telenors Kulturprogram og MELA.
  Hun arbeidet gjennom flere år som orkesterleder i NRK TV og har komponert og produsert musikk til flere barneplater, musikkspill og revyer.
  Hun har fartstid som styremedlem i NOPA, TONO, FFLB og FFUK. I perioden 2010 – 2014 arbeidet hun som produsent i Rikskonsertene.

 • Tove Bøygard. Foto: Anne Valeur

  Tove Bøygard
  1. nestleder

  CA

  Komponist, tekstforfatter og artist

  Medlem i TONO fra 1994, NOPA-medlem fra 2006.
  Tove er utdannet sosionom, og har arbeidet i over 20 år gatenært i Oslo med stoffmisbrukere og prostituerte. Hun har gitt ut 5 CDer med eget materiale, og siste platen ble Spellemannsnominert i kategorien country i 2014. Hun har en fortid som Arbeiderpartipolitiker, og har hatt en rekke verv i musikkbransjen gjennom 20 år. Hun har blant annet sittet mange år som styremedlem i Gramart (hvor hun fortsatt er styremedlem) og Norsk Artistforbund, hun har sittet i utøversektor i GRAMO, i styret i Fond for Utøvende Kunstnere og i utvalg for fonogramproduksjon i Fond for Lyd og Bilde. Hun sitter nå i fordelingsutvalget i TONO og som varamedlem til styret i TONO og er styremedlem i Ordentlig Radio.

  I NOPA-sammenheng er Tove særlig engasjert i arbeidet med kunstnerpolitikk og politisk samarbeid på tvers av organisasjonene.

 • Ole Henrik Antonsen
  2. nestleder

  CA

  Kommer

 • Karoline Krüger. Foto: Anne Valeur

  Karoline Krüger

  CA

  Komponist, sanger, skuespiller.

  Ble medlem i TONO i 1990, og har vært medlem av NOPA siden 2000.

  Karoline Krüger startet i popbransjen på slutten av -80 tallet, og har gitt ut seks soloalbum som sanger & låtskriver. De siste 15 årene har hun i hovedsak tilbrakt innen musikkteateret; både som komponist og som sanger/skuespiller ved flere av landets ledende teatre. Hun har hatt flere styreverv, bl.a i Det Norske Komponistfond og Fond for lyd og bilde.

  I NOPA-sammenheng er Karoline spesielt involvert i arbeid med musikkdramatikk.

 • Arvid Wam Solvang. Foto: Anne Valeur.

  Arvid Wam Solvang

  CA

  Låtskriver, musikkprodusent og musiker (gitarist).

  Medlem i TONO fra 2002, NOPA-medlem fra 2004
  Arvid er utdannet ved Norges Musikkhøgskole 1992-1996 og har rundt 2500 spillejobber på samvittigheten. Fra eget studio har han produsert og skrevet låter for Maria Mena, Christel Alsos, Vidar Johnsen & Peter Nordberg, A1 m.fl. Arvid er jurymedlem i Edvardprisen og Ramp-stipendet og sitter i valgkomitémedlem i Gramart. For tiden jobber han som produsent i Bærum Kulturhus.

  I NOPA-sammenheng er Arvid særlig engasjert i NOPAs internasjonale arbeid og saker som omhandler musikk i en digital verden; streaming, metadata og nye forretningsmodeller.

 • Torgny Amdam

  CA

  Kommer

 • Kate Havnevik

  CA

  Kommer

Vararepresentanter

Sampda Sharma (CA), Aggie E. Peterson (CA), Anneli Drecker (CA), Eirik Myhr (CA), Lage Thune Myrberget (CA), Tom Roger Aadland (CA) og Trygve Skaug (CA).

Styrets prioriteringer

Det norske repertoaret er utgangspunktet for NOPAs virksomhet. Det spilles urovekkende lite norsk musikk i radio, TV og gjennom strømmetjenestene. NOPA arbeider nå sammen med resten av musikkbransjen for å snu trenden.

NOPA arbeider hardt for å blokkere nettsteder som publiserer ulovlig materiale. Det er umulig å konkurrere med noe som er gratis. Strømmetjenestene har bidratt til at mange i Norge betaler en sum per måned for å høre på musikk. Forretningsmodellene må imidlertid videreutvikles slik at de blir bærekraftige. De som produserer musikk må få igjen sine produksjonskostnader. Komponister og tekstforfattere må få betalt for det de skaper!

Profesjonelle komponister og tekstforfattere driver sitt eget selskap/enkeltpersonforetak. Rettferdige selskapsmodeller og ordninger for fødsel, trygd og pensjon bør også komme kunstnerne til gode.

Styreutvalget

Styret nedsetter et styreutvalg som består av styrets leder, samt første og andre nestleder. Styreutvalget kan mellom styremøtene avgjøre saker av ikke prinsipiell karakter, dersom det er upraktisk å innkalle styret. Utvalget kan dessuten avgjøre saker etter fullmakt fra styret, samt forberede saker overfor styret.

Tidligere styreledere

Jolly Kramer-Johansen 1957–1968
Juul Hansen 1969–1981
Sigurd Jansen 1982–1999
Bendik Hofseth 1999–2008
Ragnar Bjerkreim 2008–2014

Administrasjon

 • Tine Tangestuen
  Administrativ leder

  (+47) 901 36 864
  tine@nopa.no

  Tine har ansvar for å lede NOPAs administrative og forvaltningsmessige arbeid i samråd med styreleder og er saksbehandler for NOPAs styre. Hun er ansvarlig for daglig drift, personalledelse og økonomistyring og har det overordnede ansvaret for NOPAs aktiviteter og tillitsvalgte.

  Tine har utdanning i kulturadministrasjon, økonomi og norsk fra Høgskolen i Telemark, og har tidligere vært prosjektleder i KS Agenda med produsentansvar for konferanser og internasjonale prosjekter, daglig leder i Norsk komponistforening, leder for UngInfo, kulturkonsulent i Porsgrunn kommune og sekretær i Kulturdepartementet.

 • Trine Mjølhus Jacobsen
  Organisasjonskonsulent

  (+47) 22 47 30 03
  trine@nopa.no

  Trine koordinerer NOPAs tilskuddsordninger, forvalter foreningens arbeidsboliger og har den daglige kontakten med medlemmer. Hun planlegger og koordinerer mange av NOPAs arrangement, medlemsmøter og seminarer.

  Trine er utdannet som samfunnsgeograf fra Universitetet i Bergen. Tidligere har hun jobbet blant annet som koordinator i Miljødirektoratet, som ungdomsskolelærer, og med lys, rekvisitter og scenerigg på diverse teatre og kulturscener. Har i mange år også jobbet frivillig for ulike musikkfestivaler.

 • Kjetil Johansen
  Regnskapssjef

  (+47) 22 47 30 04
  kjetil@nopa.no

  Kjetil har ansvar for regnskapet, budsjettoppsett, lønn og honorar for både NOPA og Stiftelsen Cantus. Han har fortløpende kontakt med våre revisorer.
  Forsikringer og andre administrative oppgaver ligger også til stillingen. Han arbeider tett med administrativ leder spesielt innenfor budsjetteringen og økonomistyring, og holder styret oppdatert på foreningens økonomi. Stillingen rapporterer også til styret.

  Kjetil var ansatt i TONOs økonomiavdelingen i 13 år før hans stilling ble overført til NOPA. Han ble formelt ansatt i NOPA i 2001, men hadde allerede da jobbet med regnskapene til NKF og NOPA siden 1992 gjennom sin stilling i TONO.

 • Marthe Vee
  Kommunikasjonsansvarlig

  (+47) 909 46 689
  marthe@nopa.no

  Marthe har ansvaret for informasjonsflyten i NOPA, både utad og innad. Hun formidler informasjon om NOPAs virke og ordninger til NOPAs medlemmer og samarbeidspartnere, både via sosiale medier, nyhetsbrev og på nettsiden.

  Marthe er utdannet journalist fra Høgskolen i Oslo og Akershus, og studerte deretter videre i Danmark og Wales. Tidligere har hun jobbet som kulturredaktør og som innholdsprodusent for musikkfestivaler, blant annet SPOT og Miniøya. I tillegg har hun erfaring som journalist og fotograf fra regionalavis.

Andre tillitsvalgte

På denne linken kan du lese mer om de enkelte vervene.

 

EtternavnFornavnUtvalgVervFunksjonstidValgtHar hatt vervet fraValgt eller innstilt av
WildhagenFayJuryen for NOPA-stipendet på by:LarmJurymedlem120182018NOPAs styre
KindemIngridStyretStyreleder220182014Generalforsamling
BøygardToveStyret1. nestleder220172015Generalforsamling
AmdamTorgnyStyretStyremedlem220182018Generalforsamling
AntonsenOle HenrikStyretStyremedlem220182018Generalforsamling
HavnevikKateStyretStyremedlem220182018Generalforsamling
KrügerKarolineStyretStyremedlem220172015Generalforsamling
SolvangArvid WamStyretStyremedlem220182014Generalforsamling
Samsaya SampdaSharmaStyretVaramedlem220182018Generalforsamling
SkaugTrygveStyretVaramedlem220172017Generalforsamling
DreckerAnneliStyretVaramedlem220182018Generalforsamling
MyhrEirikStyretVaramedlem220172015Generalforsamling
PetersonAggie E.StyretVaramedlem220172015Generalforsamling
AadlandTom RogerStyretVaramedlem220172017Generalforsamling
MyrbergetLage ThuneStyretVaramedlem220182018Generalforsamling
BrodalenElisabethDesisorDesisor120182018Generalforsamling
WassermanJeffreyDesisorDesisor120182018Generalforsamling
WatneÅshildSakkyndig rådMedlem220182018Generalforsamling
MathisenHansSakkyndig rådMedlem220182018Generalforsamling
NordbøDagfinnSakkyndig rådMedlem220182018Generalforsamling
KolstadSandraSakkyndig rådMedlem220182017Generalforsamling
BergerMargarethSakkyndig rådVaramedlem220182018Generalforsamling
SkåreMads LieSakkyndig rådVaramedlem220182018Generalforsamling
AanjeElisabethSakkyndig rådVaramedlem220182018Generalforsamling
WikmarkRonnySakkyndig rådVaramedlem220182018Generalforsamling
WangRonnySakkyndig rådVaramedlem220182018Generalforsamling
RadJavid AfsariSakkyndig rådVaramedlem220182018Generalforsamling
TrudvangTrondValgkomiteenLeder120172016NOPAs styre
FurubotnElinValgkomiteenMedlem220182018Generalforsamling
ThomassenToreValgkomiteenMedlem220172017Generalforsamling
TømmerbakkeKristofferValgkomiteenVaramedlem220172017Generalforsamling
SkåreKristinValgkomiteenVaramedlem220182018Generalforsamling

KindemIngridTONOs styreLeder120182017TONOs årsmøte
BøygardToveTONOs styreMedlem220172017TONOs årsmøte
SolvangArvid WamTONOs styreVaramedlem220182017TONOs årsmøte
RydningenJon-WillyTONOs styreVaramedlem220172017TONOs årsmøte
BjerkrheimRagnarTONOs kontrollkomiteMedlem220172015TONOs årsmøte
HalleMortenTONOs kontrollkomiteVaramedlem220172009TONOs årsmøte
MyhreLars MartinTONOs valgkomitéMedlem220172015TONOs årsmøte
KrügerKarolineTONOs valgkomitéVaramedlem220172015TONOs årsmøte
LorentzenMortenTONOs stipendkomitéMedlem120182017Generalforsamling
Beate SlettevoldLechTONOs stipendkomitéVaramedlem120182016Generalforsamling
Unstad
TonjeTONOs stipendkomitéVaramedlem120182017Generalforsamling
Samuelsen
Jørgen FlugeTONOs stipendkomitéVaramedlem120182017Generalforsamling
RydningenJon-WillyTONOs fordelingsutvalgMedlem120182018TONOs styre
BøygardToveTONOs fordelingsutvalgNestleder120172013 TONOs styre
Ny personNy personTONOs fordelingsutvalgVaramedlem120182018TONOs styre
StoraasGauteTONOs fordelingsutvalgVaramedlem120172016TONOs styre
IvelandKariTONOs musikk og tekstfaglige utvalgVaramedlem120172016TONOs styre
TrudvangTrondTONOs musikk og tekstfaglige utvalgVaramedlem120172016TONOs styre
BremnesLarsStatens stipendMedlem220172017Generalforsamling
OverøyeOdd JohanStatens stipendMedlem220172015Generalforsamling
KjersemHilde MarieStatens stipendMedlem220172017Generalforsamling
TytingvågRandiStatens stipendMedlem220182018Generalforsamling
EickMathiasStatens stipendLeder220182017Generalforsamling
KnudsenLiseStatens stipendVaramedlem220182016Generalforsamling
JonerSverre IndrisStatens stipendVaramedlem 220182016Generalforsamling
JenshusIdaStatens stipendVaramedlem220182018Generalforsamling
McGurkMikeStatens stipendVaramedlem220172017Generalforsamling
VikOleStatens stipendVaramedlem220182018Generalforsamling
SeglemKarlKomponistenes VederlagsfondStyremedlem420192018Generalforsamling
VanneboElisabethKomponistenes VederlagsfondMedlem420172016Generalforsamling
TorgetBenedicte ElisabethKomponistenes VederlagsfondVaramedlem420192018Generalforsamling
BjerkestrandKjetilKomponistenes VederlagsfondVaramedlem4
20192018Generalforsamling
HegerstrømGeirTekstforfatterfondetMedlem420172016Generalforsamling
KnudsenLiseTekstforfatterfondetMedlem420182017Generalforsamling
BartlettShaunTekstforfatterfondetVaramedlem420192018Generalforsamling
KrügerKarolineFFLB Fagutvalg FonogramVaramedlem220162016Kulturdepartementet / NOPAs styre
FritznerKyrreFFLB Fagutvalg MusikkVaramedlem220162016Kulturdepartementet / NOPAs styre
RaschBjørn OleFFLB Fagutvalg MusikkVaramedlem220142014Kulturdepartementet / NOPAs styre
SkaugTrygveFFLB Fagutvalg TekstMedlem220162016Kulturdepartementet / NOPAs styre
UnstadTonjeFFLB Fagutvalg TekstVaramedlem220162016Kulturdepartementet / NOPAs styre
BjerkrheimRagnarKopinors styreMedlem220172015NOPAs styre
KindemIngridKopinors representantskapMedlem20142014NOPAs styre
TangestuenTineKopinors representantskapVaramedlem20172017NOPAs styre
MyhreLars MartinMusikkbransjens rettshjelpsfondStyremedlem20142014NOPAs styre
KindemIngridMusikkbransjens rettshjelpsfondVaramedlem20142014NOPAs styre
KindemIngridKunstnernettverketMedlem20142014NOPAs styre
BøygardToveKunstnernettverkets gruppe for skatt, trygd, pensjonMedlem20152015NOPAs styre
RydningenJon-WillyKunstnernettverkets næringsutvalgLeder20172017NOPAs styre
KindemIngridRockheim Hall of fameStyremedlem20142014Rockheim
HolmAskilKardemommestipendetMedlem320172017NOPAs styre
TømmerbakkeKristofferKardemommestipendetMedlem220172017NOPAs styre
KragsethToveKardemommestipendetMedlem320182018NOPAs styre
KindemIngridBallades representantskapMedlem220162014NOPAs styre
NordbøDagfinnBallade.noVaramedlem220172014NOPAs styre
RydningenJon-WillyNorwacos styreVaramedlem220182018NOPAs styre
PaulsenAnnikenStiftenlsen CantusLeder420152015Generalforsamling
TrudvangTrondStiftelsen CantusMedlem420152015Generalforsamling
LøvvoldGeirStiftelsen CantusMedlem420162016Generalforsamling
KindemIngridECSA European Composer and Songwriter Alliance/APCOERepresentant20142014NOPAs styre
HavnevikKateNFCN Nordic Film Composers NetworkRepresentant20182018NOPAs styre
KindemIngridNPU Nordisk populærautorunionDelegat2014NOPAs styre
BøygardToveNPU Nordisk populærautorunionDelegat2016NOPAs styre
VanneboElisabethTilskuddsordning for arrangering av musikkverkMedlem2016NOPAs styre
SkatrudEven KruseTilskuddsordning for arrangering av musikkverkMedlem2016NOPAs styre
SkomsvollErlendTilskuddsordning for arrangering av musikkverkMedlem2016NOPAs styre
StenbergOddTilskuddsordning for arrangering av musikkverkMedlem20182018
LotheKnutTilskuddsordning for arrangering av musikkverkVaramedlem20182018NOPAs styre
SolvangArvid WamNOPAs tilskuddsordning for prosjektmidlerLeder2017NOPAs styre
HavnevikKateNOPAs tilskuddsordning for prosjektmidlerMedlem20172017NOPAs styre
KindemIngridPolitisk strategiLeder20152015NOPAs styre
BøygardTovePolitisk strategiMedlem20152015NOPAs styre
RydningenJon-WillyNOPAs næringsutvalgLeder20152015NOPAs styre
SolvangArvid WamNOPAs næringsutvalgMedlem20152015NOPAs styre
AntonsenOle HenrikNOPAs næringsutvalgMedlem20152015NOPAs styre
KindemIngridMIR Musikkindustriens næringsrådMedlem20162016NOPAs styre
RydningenJon-WillyMIR Musikkindustriens næringsrådMedlem20162016NOPAs styre
HavnevikKateHavnakomiteenMedlem20162016NOPAs styre
AmdamTorgnyHavnakomiteenMedlem20162016NOPAs styre
BøygardToveSkatt, trygd, pensjonLeder20152015NOPAs styre
KrügerKarolineMusikkteaterLeder20162016NOPAs styre
BerntzenJulianMusikkteaterMedlem20162016NOPAs styre
ÅserudBentRettighetsalliansenStyremedlem120152015NOPAs styre
BjerkrheimRagnarBiblioteksvederlagets forhandlingsutvalgMedlemNOPAs styre
NordbøDagfinnSafeMUSEStyremedlem220172017NOPAs styre
ÅserudBentCamille Film Music Award, styringsgruppe
Medlem20182014ECSA
HagaThor JoachimCamille Film Music AwardJuryleder20182015NOPAs styre
BjerkestrandKjetilCamille Film Music AwardJurymedlem20182015NOPAs styre
HavnevikKateCamille Film Music AwardJurymedlem20182015NOPAs styre
HagaThor JoachimCamille Film Music AwardJuryleder20182015NOPAs styre
HagaThor JoacimHarpa Nordic Film Music AwardJuryleder
20172015NOPAs styre
BjerkestrandKjetilHarpa Nordic Film Music AwardJurymedlem20172015NOPAs styre
HavnevikKateHarpa Nordic Film Music AwardJurymedlem20172015NOPAs styre
BjørgoIngunEgil Storbekken-prisenJurymedlem20182015NOPAs styre
MoldestadSigridEgil Storbekken-prisenJurymedlem20182018NOPAs styre
SolvangArvid WamEdvardpriskomiteenJuryleder220132013NOPAs styre
WahlHildeEdvardpriskomiteenJurymedlem220172017NOPAs styre
ÅnnevikFridaPrøysenprisenJurymedlem320172017NOPAs styre
SkaugTrygvePrøysenprisenJurymedlem220172017NOPAs styre
PereiraTatianaJuryen for NOPA-stipendet på by:LarmJuryleder1 20182018NOPAs styre
BremnesIngeJuryen for NOPA-stipendet på by:LarmJurymedlem120182018NOPAs styre
WildhagenFayJuryen for NOPA-stipendet på by:LarmJurymedlem120182018NOPAs styre
Tilbake til toppen